L&D Ontwikkeling Trends

Kan HRD het HR werkveld weer dynamisch maken?

Het HR werkveld wordt door de HR professional vaak als dynamisch en ontwikkelingsrijk ervaren. Zo waren er in 2015 en 2016 ontwikkelingen met het aantrekken en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren zijn strategische HR planning en talentmanagement belangrijke thema’s geworden, en is er veel gebeurd op het gebied van wet- en regelgeving. Maar als we met onderzoeksresultaten naar het HR werkveld kijken lijkt er de afgelopen jaren weinig te zijn veranderd.

Nationaleberoepengids.nl keek naar de populariteit van de functies binnen het HR werkveld. Met de zoekresultaten van de afgelopen 4 jaar kijken we, jaar-op-jaar, naar welke functie het meeste wordt gezocht. Als we deze data mengen met de resultaten van ons HRD Trends-onderzoek 2016 zien we dat die dynamiek en ontwikkeling soms ver te bekennen is.

De top 10 van populaire functies binnen de Human Resource branche is in de afgelopen 4 jaar amper veranderd :

  1. HR Manager
  2. HR Adviseur
  3. HR Assistent
  4. HR Officer
  5. HR Medewerker
  6. HR Directeur
  7. HR Business partner
  8. HR Secretaresse
  9. HR Consultant
  10. HR Functionaris

hrd-functies-2016

Tussen 2016 en 2015 is het enige zichtbare verschil dat de HR Business Partner en de HR Secretaresse van plek zijn gewisseld. Een sterke indicatie dat er meer interesse is naar strategisch werk dan administratief werk. Wanneer we de cijfers van 2013 erbij pakken is er nog steeds weinig verschil zichtbaar. De volgorde is nagenoeg gelijk en ook de populariteit aan de hand van het aantal zoekopdrachten vertoond veel overeenkomst.

hr-functies-2015

De top 3 ziet er van 2013 tot en met 2016 identiek uit. De volgorde is hetzelfde en zelfs de verhoudingen zijn gelijk. Sterker nog, de top 6 van de afgelopen jaren is nagenoeg hetzelfde gebleven, het enige verschil is dat er in de plekken 4 t/m 6 iets aan verschil qua verhoudingen zichtbaar is. Dat lijkt er toch op er qua functies weinig ontwikkeling is binnen de branche.

hr-functies-2013

Vanaf plek 7 zien we wel wat verschillen komen. De populariteit van het beroep HR consultant neemt af. Stond deze in 2013 nog op plek 7, in zowel 2015 als 2016 neemt de HR consultant de negende plek in. De functie HR coördinator lijkt uit te sterven. In 2013 stond deze functie nog in de top 10, na dit jaar is deze functie niet meer zichtbaar.

De HR Secretaresse en HR Business Partner komen op

De HR secretaresse is vanaf 2015 zichtbaar in de top 10. Dit gespecialiseerde secretaresse beroep bestond een aantal jaren geleden nog niet. Opvallend feitje: de toenemende populariteit van dit beroep staat in contrast met het HRD Trends-onderzoek van 2016. Van de 185 ondervraagde HR-verantwoordelijken vindt 71% het belangrijker dat werknemers zich gaan verbreden in plaats van verdiepen. Betekent dit dat de HR afdelingen in Nederland zich anders ontwikkelen dan de organisaties waar zij onderdeel van zijn? Of kunnen we verwachten dat ook de HR secretaresses zich meer en meer zullen gaan verbreden?

Verder is de HR Business Partner qua naam al wat langer bekend. Uit de zoekresultaten blijkt dat de populariteit van deze functiebenadering stijgt. Het aantal vacatures voor deze functie neemt het afgelopen jaar ook toe. De hekkensluiter van de top 10 is de afgelopen jaren ook hetzelfde gebleven; het is en blijft de HR Functionaris.

Wat kan HRD hier aan doen?

Grofweg kunnen we zeggen dat het werk van HRD managers in vier hoofdtaken te verdelen is, namelijk:

Administratie
bijvoorbeeld cursussen goedkeuren, inschrijven opleidingen, controleren facturen,
excelsheets van gevolgde opleidingen bijhouden, personeelsverloop noteren en nog veel meer.
Employee champion
De manager helpen bij het begeleiden van medewerkers


Strategie
Het HRD beleid in lijn brengen met de strategie van de organisatie
Change
Het begeleiden van veranderingen voor de mensen die werken in een organisatie

Er is een duidelijk verschil in de werkzaamheden op het eerste niveau en die op het tweede. Het probleem dat veel HRD managers hebben is dat hun tijd veelal wordt opgeslokt door de werkzaamheden op het eerste niveau, waardoor ze niet aan strategie en het begeleiden van veranderingen toekomen. Het scala aan administratieve zaken en de hordes van grote Excel sheets zijn niet alleen tijdrovend, maar ook frustrerend. Als HRD manager kom je zo niet meer toe aan Strategie en Change – laat dat nu juist zijn wat een HRD baan leuk maakt.

Conclusie: Automatiseer je administratie de deur uit, maak medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun kennisontwikkeling

Dat het automatiseren van administratie een hoop werk scheelt, is logisch. Geef daarbij medewerkers zelf de mogelijkheid om met gemak de kwalitatief beste opleiding te kiezen en je hoeft ze niet langer te instrueren wat ze moeten leren. Leren wordt hierdoor toegankelijker en een belangrijk onderdeel van het dagelijks werk. Eigenlijk automatiseer je daarmee dus ook het aanbieden van cursussen. En erg belangrijk: door het verlagen van barrières in kennisontwikkeling worden medewerkers duurzaam inzetbaar.

Het resultaat? Je hebt meer tijd over om je te richten op het strategisch doorvoeren van veranderingen. Zo breng je de dynamiek terug in HR.


   Ontdek wat organisaties als Aegon, het CAK en Stork hier aan doen.


Dit artikel is samen met Nationale Beroepengids geschreven. Je vindt daar informatie over bijna 2500 beroepen zoals salaris, arbeidsmarktperspectief en functie-inhoud, maar ook actuele zaken zoals vacatures, boeken en opleidingen van Springest. Ook biedt Nationale Beroepengids nog 3 gratis beroepskeuzetesten.

Springest Zakelijk zorgt voor lerende organisaties

Met onze leerplatforms op maat en ondersteunende diensten maak je het organiseren van leren eenvoudig, snel en effectief. Meer leren?

Neem contact op