Blog

HRD Trends 2018: 4.000 werkenden aan het woord Trends

HRD Trends 2018: 4.000 werkenden aan het woord

Onderzoeksbureau NIDAP heeft, in samenwerking met Springest, meer dan 4.000 werkenden in Nederland ondervraagd over hun persoonlijke ontwikkeling. Het gemiddelde jaarlijkse leerbudget is 950 euro. Meer dan een kwart van respondenten gaat een keer of vaker per jaar op cursus.

Lees meer
Wat is Artificial Intelligence en wat kan HR ermee? AI

Wat is Artificial Intelligence en wat kan HR ermee?

Artificial Intelligence wekt al snel de associatie op met Skynet, de Terminator en robots die mensen vervangen. Het onderwerp zelf is te complex om zwart-wit neer te kunnen zetten. Maar om de gevolgen van Artificial Intelligence (A.I.) voor HR te begrijpen moeten we eerst weten wat A.I. is. 

Lees meer
Competentiegericht leren is voorbij L&D

Competentiegericht leren is voorbij

Bij het tot stand brengen van een leercultuur komen veel aspecten kijken. Hoe motiveer je medewerkers? Hoe bied je medewerkers een leerproduct aan? Hoe breng je de beweegredenen om te leren in kaart? Toch vergeten veel organisaties dat leren een middel is, niet het doel. Een sterke visie op leren is verbonden aan de missie van het bedrijf. Om die missie te behalen, stellen veel organisaties competenties op die hiervoor nodig zijn. Dit is waar het vaak fout gaat. De wereld verandert te snel om deze aanpak nog toe te staan.

Lees meer
Kan HRD het HR werkveld weer dynamisch maken? Trends

Kan HRD het HR werkveld weer dynamisch maken?

Het HR werkveld wordt door de HR professional vaak als dynamisch en ontwikkelingsrijk ervaren. Zo waren er in 2015 en 2016 ontwikkelingen met het aantrekken en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren zijn strategische HR planning en talentmanagement belangrijke thema’s geworden, en is er veel gebeurd op het gebied van wet- en regelgeving. Maar als we met onderzoeksresultaten naar het HR werkveld kijken lijkt er de afgelopen jaren weinig te zijn veranderd.

Lees meer
HRD Trends 2016: Meer intern en online leren Trends

HRD Trends 2016: Meer intern en online leren

Leren moet toegankelijker worden voor medewerkers. Dit blijkt uit het jaarlijkse HRD Trends 2016 onderzoek van NIDAP in samenwerking met Springest. De 185 ondervraagde HR-verantwoordelijken bij grote en middelgrote organisaties in Nederland, zetten vooral in op e-learning, betere digitale toegang tot leren en meer communicatie over het leeraanbod.

Lees meer
Continu leren of werkloos in de toekomst Mobiliteit

Continu leren of werkloos in de toekomst

Hoe bereid je werknemers voor op de baan van morgen als werk steeds sneller verandert? Met andere woorden, hoe creëer je duurzame inzetbaarheid? In deel 3 van deze serie over employability een beschrijving van de verwachte technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hoe zien onderwijs en werk er in de toekomst uit?

Lees meer
Flexibiliteit onmisbaar op de werkvloer anno 2016 Trends

Flexibiliteit onmisbaar op de werkvloer anno 2016

Flexibiliteit is volgens werknemers dit jaar een onmisbare competentie op de werkvloer. Dit blijkt uit de Opleidingsmonitor 2015-2016, een jaarlijks onderzoek naar de opleidingsbehoeften van werkend Nederland, uitgevoerd door NIDAP en Springest. 3.257 professionals namen deel. 41 procent geeft ook aan vaker dan eens per jaar een opleiding te willen volgen om zijn kennis te actualiseren.

Lees meer
Onderzoek toont aan waar mobiliteitscentra tekortschieten Mobiliteit

Onderzoek toont aan waar mobiliteitscentra tekortschieten

Uit onderzoek van Springest in samenwerking met NIDAP blijkt dat mobiliteit bij Nederlandse bedrijven nog een punt van aandacht is. Met name in de financiële dienstverlening is hier ruimte voor verbetering. De meest gevolgde trainingen en cursussen in deze sector vinden namelijk plaats ten behoeve van specialisering, terwijl het gros van de respondenten (67%) aangeeft kennis te moeten verbreden.

Lees meer