L&D Opleidingsbudget

Werkgevers krijgen tot € 200.000 taalsubsidie van de overheid

Het kabinet heeft € 5 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de vermindering van laaggeletterdheid. Dit geld is vanaf 1 augustus aan te vragen in een subsidieregeling die zich richt op drie doelgroepen: samenwerkingsverbanden in een regio, activiteiten voor laag taalvaardige ouders, en werkgevers die subsidie aan kunnen vragen voor de taalscholing van hun werknemers.

Werkgevers kunnen tot € 1.500 per werknemer, of € 200.000 in totaal, aan taalsubsidie ontvangen. Om in aanmerking te komen mag een werknemer niet hoger dan taalniveau 2F toetsen. “Correcte toetsing is belangrijk voor een effectief traject op maat” zegt Frederike Bos, adviseur bij Steunpunt Basisvaardigheden.

De Taalmeter mag worden gebruikt voor de subsidieregeling. Dit is een handige gratis ‘tool’ dat het taalniveau – voornamelijk op leesvaardigheid – indiceert. De Taalmeter toetst tot en met niveau 2F. Wanneer er twijfel is of het niveau toch hoger is, of er behoefte is aan bijscholing op het gebied van schrijven, spreken en luisteren, is het verstandig een uitgebreide intake en toetsing te laten doen. Werkgevers kunnen daarvoor terecht bij een aanbieder van taalscholing.”

Taalniveaus

Voor anderstaligen bestaan ERK-niveaus uit het Raamwerk NT2 (A1, A2, B1, B2, C1 en C2). De taalniveaus lopen op in moeilijkheid. Als een anderstalige bijvoorbeeld niveau B2 heeft, beheerst hij ook de lagere niveaus (A1, A2 en B1). Voor Nederlandstaligen gebruiken we andere referentieniveaus, namelijk ‘instroom’, 1F en 2F. De taalniveaus lopen op in moeilijkheid. Als een Nederlandstalige bijvoorbeeld niveau 2F heeft, beheerst hij ook de lagere niveaus (instroom en 1F).

Deze subsidie is inzetbaar voor anderstaligen, zolang het niet om een inburgeringstraject gaat.

Taalniveaus

Van de 5.700 aanbieders op Springest.nl zijn 110 actief in de categorie Nederlands Cursussen, waaronder aanbieders Alfabeta Tekst en Training en ExplainIT. Het toetsen van het taalniveau van NT2-sprekers kan alleen gebeuren onder begeleiding van een gespecialiseerde docent. Voor het toetsen van Nederlandstaligen zijn er meer mogelijkheden.“Wij hebben een mooi toetsingssysteem voor het taalniveau van Nederlandstaligen. Dit gaat via internet en is volledig geautomatiseerd, dus het maakt niet uit of het om één of honderd werknemers gaat” aldus Mieke Winnubst van Alfabeta Tekst en Training.

Mart Velthuis van ExplainIT zegt: “Wij kopen officieel erkende taaltoetsen extern in. We kunnen alle groepen toetsen, klein of groot.” Aanbieders kunnen werkgevers dus volledig ontzorgen in het toetsen en trainen van een cursus Nederlands.

Volgens de Nederlandse overheid zijn aanbieders erkend wanneer ze aan deze eisen voldoen.

Subsidieaanvraag en looptijd

Enkele handige weetjes voor het aanvragen van de subsidie:

  • De ‘Tel mee met Taal’ subsidie is hier aan te vragen, tot en met 15 oktober. Op is op, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Op de Teller van Tel mee met Taal is te zien hoeveel aanvragen zijn ingediend.
  • De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor leertrajecten met minimaal dertig contacturen.
  • De totale kosten per contactuur mogen niet hoger dan € 150,- zijn. Belangrijk: het totale subsidiebedrag mag niet meer dan 67% van de totaalkosten zijn. Als werkgever moet je dus zelf minimaal 33% investeren.
  • Het subsidiebedrag per werknemer mag niet hoger dan € 1500,- zijn.
  • Een tekenbevoegde, of gemachtigde, moet de subsidieaanvraag indienen. Deze staat officieel in het KvK geregistreerd.
  • In het formulier moet je in 100 woorden een doelstelling van het opleidingstraject en de vorm en methode hiervan toelichten. Hierna komt het toetsen van het taalniveau aan bod. Laat een aanbieder je hierbij helpen.

Incompany: grote groepen trainen

Voor werkgevers met grote groepen ‘laaggeletterden’ – de onofficiële benaming vanuit de overheid – is een groepstraining op maat aantrekkelijk.  Incompany – oftewel groepstrainingen – is een populaire vorm van opleiden geworden. Het grootste voordeel? Je training is geen ‘dertien in een dozijn’ variant. Met maatwerk spitst een aanbieder de inhoud precies toe op jouw organisatie. Met een Incompany matchmaking service wordt het zoekwerk je uit handen genomen. De matchmakers maken voor organisaties een selectie van de best passende aanbieders; de organisatie hoeft alleen nog te kiezen. Indien gewenst regelen matchmakers ook details, zoals het vinden van een trainingsruimte. Hierdoor hoef je als organisatie niet iedere keer opnieuw je verhaal te doen onder aanbieders.

“Iedereen mag zijn eigen manier gebruiken, zolang degene die toetst maar een erkende aanbieder van taalcursussen is.”

Investeren in taal een grote kans voor duurzame inzetbaarheid

Eén op negen volwassenen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en andere digitale vaardigheden. Dit zijn twee miljoen mensen waarvan slechts 33% immigranten zijn. Deze groep kan minder goed aan hun ontwikkeling werken – zowel op gebied van leren als vitaliteit. De website Tel mee met Taal meldt:

Wie slecht kan lezen, heeft vaak moeite om informatie over gezondheid te begrijpen en hierover met zorgverleners te communiceren. Preventieve adviezen worden daardoor minder goed toegepast en men moet sneller een beroep doen op huisarts en ziekenhuis.”

Inzetten op taalkunde gaat dus verder dan alleen ontwikkeling – je menselijk kapitaal wordt hierdoor ook vitaler en beter inzetbaar.

De regeling is hier te lezen. De artikelen 3, 3a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 13 zijn van belang voor werkgevers. Alle informatie en veelgestelde vragen & antwoorden staan op de site van het Steunpunt Basisvaardigheden. Heb je nog vragen over de regeling? Neem dan contact op met Frederike Bos van Steunpunt Basisvaardigheden.

*N.B: De eisen van artikel 3a zijn of/of, niet en/en.

Springest Zakelijk zorgt voor lerende organisaties

Met onze leerplatforms op maat en ondersteunende diensten maak je het organiseren van leren eenvoudig, snel en effectief. Meer leren?

Neem contact op