Geen managers?

Zelfsturend door Holacracy

Over Holacracy bij Springest

Springest werkt sinds 2012 volgens de Holacracy-methode. Holacracy is een nieuw besturingsmodel voor organisaties, waarbij autoriteit in een organische, platte structuur in ‘cirkels’ (teams) en ‘rollen’ (verantwoordelijkheden) wordt gedistribueerd over alle medewerkers. Iedere medewerker is hierdoor ‘manager’ van zijn eigen rollen en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het functioneren van deze rollen.

Rollen en circles binnen Springest

Hoe dat werkt?

Springest implementeerde deze structuur om door te kunnen groeien zonder de potentiële belemmeringen van bureaucratie. Door de dynamische en transparante structuur is de organisatie in staat voortdurend bij te sturen.

Bij Holacracy staan de missie (‘purpose’) van de gehele organisatie en de doelstellingen van alle activiteiten centraal. Spanningen en problemen worden niet onder het tapijt geveegd, maar dienen juist als brandstof voor de ontwikkeling van de organisatie. Dat gebeurt onder andere in effectieve overleggen, met veel ruimte voor initiatief en invloed van alle medewerkers.

Rollen en circles binnen Springest
Wist je dat:

Je iedere dinsdag een tactical meeting kunt bijwonen?

Je krijgt daarbij alles te zien en te horen wat we bespreken.

Bekijk onze Holacracy Safari

Beslissingen laten nemen door werknemers

Geïnspireerd door de bekende cartoon over investeren in leren: “What if we invest in learning, and people leave? What if we don’t, and they stay?”, vroegen we de bekende cartoonist Nozzman om een Holacracy cartoon voor ons te maken. Hij beeldt twee managers af met rode grafieken die een probleem hebben, en een medewerker op de achtergrond met een idee… De tekst: “Wat als mensen beslissingen mogen nemen en ze doen het verkeerd? Wat als dat niet mag, en ze weten het beter? Het idee achter de cartoon is dat Holacracy het maken van beslissingen goedkoper maakt door een meer bottom-up aanpak.