Inga chefer?

Självstyrande med Holakrati

Om Holakrati på Springest

Springest har arbetat enligt Holakrati-metoden sedan 2012. Holakrati (Holacracy) är en ny styrningsmodell för organisationer, där auktoritet i en organisk, platt struktur i "cirklar" (team) och "roller" (ansvarsområden) fördelas mellan alla medarbetare. Varje medarbetare är härmed "chef" för sina egna roller och bär själv ansvaret för att dessa roller fungerar.

Roller och cirklar på Springest

Hur det fungerar?

Springest implementerade denna struktur för att kunna fortsätta växa utan potentiella byråkratiska hinder. Den dynamiska och transparenta strukturen gör det möjligt för organisationen att göra kontinuerliga justeringar.

Med Holakrati står hela organisationens mission (‘purpose’) och mål för alla aktiviteter centrala. Spänningar och problem sopas inte under mattan utan tjänar snarare som bränsle för organisationens utveckling. Detta görs bland annat i effektiva möten med gott om utrymme för initiativ och inflytande från alla medarbetare.

Roller och cirklar på Springest
Visste du att:

Du varje tisdag kan vara med på ett taktiskt möte?

Här får du se och höra allt vi diskuterar.

Anmäl dig till vår Holacracy Safari

Låt medarbetare fatta beslut

Inspirerade av den berömda tecknade bilden om att investera i lärande: “What if we invest in learning, and people leave? What if we don’t, and they stay?”, bad vi den välkända tecknare Nozzman att göra en tecknad bild om Holakrati åt oss. Han skildrar två chefer med röda grafer som har ett problem och en anställd i bakgrunden med en idé ... Texten: ”Vad händer om människor tillåts fatta beslut och de gör fel? Tänk om det inte är tillåtet och de vet bättre? Tanken bakom den tecknade bilden är att Holakrati gör beslutsfattandet billigare genom en mer bottom-up-strategi.