Användarvillkor

Följande villkor och begränsningar gäller för användningen av vår webbplats. Genom att använda denna webbplats anses du ha accepterat dessa villkor. Informationen på denna webbplats är endast i informationssyfte och kan komma att ändras utan tillkännagivande.

Vi gör allt för att se till att informationen på vår webbplats är så korrekt som möjligt. I detta är vi beroende av leverantörerna av utbildningar, kurser och andra lärprodukter. Vi kan därför inte garantera att informationen som erbjuds är korrekt, fullständig och aktuell eller att webbplatsen kommer att fungera utan fel och/eller avbrott. Du kan inte erhålla några rättigheter från den angivna informationen.

Informationen på webbplatsen är inte avsedd att ersätta expertrådgivning. Utan verifiering och/eller expertrådgivning sker användningen av informationen på webbplatsen på användarens egen risk och bekostnad. En användare av denna webbplats får inte vidarebefordra, duplicera eller sprida informationen utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Om du konsulterar en sida från en tredje part på denna webbplats (till exempel genom att klicka på en länk), observera då att den informationen tillhandahålls av den tredje parten. Vi tar inget ansvar för innehållet eller informationen på dessa webbplatser.