Nieuws

Onderzoek toont aan waar mobilteitscentra tekortschieten

De meest gevolgde trainingen en cursussen in de financiële sector vinden plaats ten behoeve van specialisering. Het gros van de respondenten (67%) geeft echter aan hun kennis juist te moeten verbreden.

Springest, opleidingsvergelijkingssite en boekingsplatform voor alles wat je kunt leren, heeft in samenwerking met onderzoeksbureau NIDAP de HRD Trends van 2017 onderzocht. Meer dan 3.900 werknemers uit verschillende branches in Nederland werden ondervraagd. Op basis van 188 respondenten in de financiële dienstverlening is een apart onderzoeksrapport opgesteld.

Te weinig aandacht voor verbredende trainingen

Twee derde van de ondervraagden in de financiële sector geeft aan meer belang te hechten aan kennisverbreding dan aan verder specialiseren. Tegelijkertijd blijkt er in de sector te veel sprake van bijscholing in plaats van omscholing.

Gemiddeld ligt bij vaardigheidstrainingen in Nederlandse organisaties de nadruk op communicatieve en coachende vaardigheden en andere verbredende trainingen. Dit is echter niet het geval in de financiële dienstverlening. Hoewel het verbeteren van communicatieve vaardigheden wel wordt gestimuleerd, is voor andere verbredende vaardigheden minder aandacht ten gunste van analytische & projectmatige vaardigheden. Medewerkers worden hierdoor minder breed inzetbaar, terwijl dit nu juist belangrijk is.

Ook toont het onderzoek aan dat het leren in de financiële dienstverlening te veel is gericht op titels, status en diploma’s en te weinig op carrièrebijdrage. Slechts 27% vindt carrièrebijdrage de belangrijkste reden om een opleiding te volgen.

De waarde van een diploma blijkt met 57% de belangrijkste factor in het kiezen van een opleiding. De betrouwbaarheid, de inhoudelijke kwaliteit en de bereikbaarheid (van de opleider) zijn daarna de drie belangrijkste factoren.

Medewerkers proactief en tevreden met werkgever

Verder toont het rapport een duidelijk beeld over de huidige staat van mobiliteit in de financiële dienstverlening, evenals de mentaliteit van werknemers tegenover leren. Eén van de belangrijkste conclusies: bijna drie kwart van de ondervraagden is van mening dat doorleren altijd je eigen verantwoordelijkheid blijft. De meerderheid (62%) vindt dan ook dat werkgevers voldoende actie ondernemen om doorleren te stimuleren.

Aanbevelingen

Het onderzoek toont aan dat medewerkers zelf initiatief nemen om te leren en het belang hiervan ook begrijpen. Hier kunnen organisaties van profiteren door een overzichtelijk cursusaanbod te generen waarmee medewerkers zich ook buiten hun specialisatie kunnen ontwikkelen. De afdeling HR(D) en mobiliteitscentra kunnen hier de sleutelrol in spelen.

Bedrijven in de financiële dienstverlening dienen hun leercultuur te behouden. Experts die alles over hun onderwerp weten zijn essentieel, maar medewerkers dienen ook andere vaardigheden te ontwikkelen om inzetbaar te blijven in het geval van marktverschuivingen. Door talent breed op te leiden, kunnen medewerkers zich vervolgens vraaggestuurd blijven specialiseren.

 

Bereik je volledige potentieel

Springest helpt je verder

Filter, zoek en boek. Met meer dan 90.000 leerproducten bij meer dan 8.000 aanbieders zorgen we altijd voor de beste match.

Bekijk opleidingen