Rapportering

Full insyn i L&D när som helst

Saknar din organisation en entydig översikt över läraktiviteter, utgifter och resultat? Med decentraliserad administration kan rapportering om lärande ta mycket tid och arbete i anspråk - med Springest Go hör det till det förflutna.

Omfattande Management Dashboard

Central kursadministration

Hantering av certifikat

Management Dashboard

En av de största fördelarna med våra lärplattformar är den totala överblicken över lärandet i din organisation. Med vår omfattande Management Dashboard får du direkt insyn i alla sök-, boknings- och lärbeteenden hos dina anställda. Du ser deras förfrågningar samt deras faktiska aktiviteter och utvärderingar. Med Springest Go är datadrivna L&D-beslut lätta att fatta.

Läs mer om hur Springest Go stödjer HR

Direkt åtkomst till rapporter i realtid:

Hantering av certifikat

Hantering av certifikat

Med Springest Certified är det också möjligt att i realtid få insyn i certifikatstatus för dina anställda. Vi gör det enkelt att när som helst rapportera om compliance.

Upptäck Springest Certified
Kvalitetshantering

Kvalitetshantering

Springest har samlat in mer än 100 000 recensioner från deltagare och vi ber också dina anställda att dela sina omdömen. På så sätt har du kontinuerlig inblick i kvalitet.

Vill du veta mer om hur Springest hjälper organisationer med HR(D)-analyser?

Kontakta oss för en demo