Certifiering

Springest Certified ser till att dina anställda efterlever kraven

Utmaningar när det gäller certifiering av anställda? Med Springest Certified säkerställs att medarbetare alltid uppfyller sina certifieringskrav på ett enkelt och tydligt sätt. Även när dessa krav eller deras jobb förändras. Vi hjälper dig att säkerställa bevisbara tillstånd.

Hantering av certifikat

Obligatoriska lärspår

Uppdaterade medarbetarprofiler

Hantering av Certifikat & License to Operate (LTO)

Vår Springest Certified-lärplattform matchar de obligatoriska certifikaten inom din sektor med rätt lärprodukter. Vi ger HR, chefer och anställda den inblick de behöver i statusen för certifieringar och intyg och gör inköp och bokning enkelt för alla inblandade.