L&D Opleidingsbudget Talent Management Trends

De HRD Trends van 2017 zijn bekend

Meer dan 3.940 medewerkers onderzocht

In samenwerking met onderzoeksbureau NIDAP heeft Springest de HRD Trends van 2017 geïdentificeerd. Meer dan 3.940 werknemers uit verschillende branches in Nederland werden ondervraagd.  E-Learning en Blended Learning is inmiddels een marktstandaard geworden; 60% van werknemers heeft er al ervaring mee. Bij het kiezen van een opleiding heeft de manager veel macht. En het persoonlijk leerbudget? Dat is ontzettend effectief. Wel wordt er te veel gelet op de waarde van een diploma, in plaats van de bijdrage die een opleiding kan leveren aan de carrière.

Het rapport vertelt een duidelijk verhaal over de huidige staat van lerende organisaties en de mentaliteit van werknemers. 59% van de ondervraagden geeft aan meer belang te hechten aan kennisverbreding dan verder specialiseren. De meerderheid (53%) is van mening dat werkgevers voldoende actie ondernemen om doorleren te stimuleren. Eén van de belangrijkste conclusies: 77% van werknemers is van mening dat doorleren altijd je eigen verantwoordelijkheid blijft. Slechts 21% van de ondervraagden is bekend met het scholingsrecht in de WWZ. Werkgevers in Nederland nemen ontwikkeling serieus. Een Leven Lang Leren begint een echte mindset te worden.

Omdat er dit jaar zoveel respondenten zijn, heeft Springest nog twee andere trendrapporten gemaakt op basis van het onderzoek van NIDAP. Dit zijn de ‘HRD Trends 2017 in de Industriesector’ en ‘HRD Trends 2017 in de Zorgsector.’

HRD Trends tonen aan:
Kennis toegankelijker, financiën nog een barrière

De evolutie van leermethodes, zelfsturing, de versoepeling van werktijden – allemaal ontwikkelingen die een rol spelen bij het verlagen van de barrière naar het leren toe. De belangrijkste reden dat een medewerker uiteindelijk een opleiding niet volgt, is nog altijd de kosten (31%). Daarentegen zegt 60% van de ondervraagden dat ze graag gebruik zouden maken van een Persoonlijk Leerbudget. Nog eens 57% zegt dat ze dan ook meer zouden gaan leren.

HRD Trends 2017 banner - zorg, industrie en algemeen

Diploma is belangrijker dan carrière bijdrage

Uit het onderzoek is gebleken dat de waarde van het diploma, de inhoudelijke kwaliteit en de bereikbaarheid de drie belangrijkste factoren zijn bij het kiezen van een opleiding. De waarde van een diploma blijkt met 51% de belangrijkste factor in het kiezen van een opleiding. Slechts 27% vindt carrière bijdrage de belangrijkste reden om een opleiding te volgen. Er wordt te veel gelet op de waarde van een papiertje en te weinig aan de bijdrage die een opleiding kan leveren aan een carrière.

De medewerker heeft de macht over zijn eigen leerproces

Van de ondervraagden zoekt en boekt 85% zelfstandig een opleiding. De afdeling HR heeft, in verhouding tot de directe leidinggevenden, weinig invloed bij het beginnen van een nieuw leermoment. De manager heeft gedurende het zoek-, vergelijk- en boekproces het meeste invloed op de medewerker. 25% krijgt advies van vrienden, familie en collega’s tijdens de zoektocht naar een opleiding. De gelijken van medewerkers spelen een belangrijke rol in het leerproces; 53% geeft de voorkeur aan groepen die zijn samengesteld uit vakgenoten. In 2015 was dit nog 39%.

HRD Trends 2017: De Industriesector

Het onderzoek toont aan dat het leren bij bedrijven in de industriesector veelal traditioneel wordt georganiseerd. Hoewel veel medewerkers in aanraking zijn geweest met ‘nieuwe’ leermethodes als e-learning en blended learning, vindt een groot deel van het leren nog steeds plaats door middel van traditionele cursussen en trainingen – vooral op gebied van veiligheid & arbo evenals analytische vaardigheden. Bij langdurige opleidingen valt het vooral op dat masteropleidingen op HR-niveau populair zijn.

De meest opvallende conclusie uit het ‘HRD Trends 2017 in de Industriesector’ onderzoek gaat over het persoonlijk leerbudget. 100% van de medewerkers zegt meer te gaan leren als ze een persoonlijk leerbudget zouden hebben.

HRD Trends 2017: De Zorgsector

Bedrijven in de zorgsector pakken nieuwe manieren van leren op. Veel medewerkers zijn al in aanraking zijn geweest met ‘nieuwe’ leermethodes als e-learning en blended learning. Het merendeel van opleidingen zijn op HBO-niveau en van langere duur – een indicatie van de doorgroei mogelijkheden in de zorg. Trainingen en cursussen op het gebied van persoonlijke effectiviteit zijn erg populair. Op bachelor niveau zijn bedrijfsmanagement opleidingen het meeste gevolgd – na zorg & welzijn opleidingen. Op masterniveau is dit HRM.

Slechts 15% van de medewerkers uit de zorgsector heeft een persoonlijk leerbudget. Het overgrote deel van deze persoonlijke leerbudgetten zijn salaris afhankelijk.

Springest Zakelijk zorgt voor lerende organisaties

Met onze leerplatforms op maat en ondersteunende diensten maak je het organiseren van leren eenvoudig, snel en effectief. Meer leren?

Neem contact op