Learning & Development

Waarom werknemers besluiten (nog) niet door te leren

Onvrede over de kwaliteit van personeel lijkt toe te nemen. Het blijkt bovendien lastig om ervoor te zorgen dat werknemers zich blijven ontwikkelen en doorleren om hun talenten optimaal te benutten. Springest onderzocht in samenwerking met NIDAP wat de belangrijkste redenen zijn waarom werknemers besluiten om (vooralsnog) geen opleiding te volgen. Te hoge werkdruk, te weinig tijd of geen geld blijken de meest gehoorde obstakels. Welke redenen noemen werknemers nog meer en hoe kun je deze obstakels overwinnen?

Uit onderzoek onder 3.000 werknemers in Nederland die zich de afgelopen twee jaar online oriënteerden op een opleiding, blijkt tijdsnood de belangrijkste reden om niet door te leren naast het werk. 21 procent van de ondervraagde werknemers gaf aan voorlopig geen opleiding te gaan volgen. Tijdstekort veroorzaakt door werkdruk werd daarvoor het vaakst genoemd als reden. Bijna een derde geeft dit als reden aan (30 procent). Een vergelijkbaar, maar iets kleiner percentage van 28 procent geeft aan dat hij of zij geen tijd heeft vanwege zijn of haar privéleven en 16 procent is van mening dat er te veel vrije tijd voor opgeofferd moet worden.

Te hoge werkdruk, te weinig tijd of geen geld?

Negen procent geeft aan geen opleiding te gaan volgen, omdat deze niet tijdens werktijd gevolgd kan worden. De mogelijkheid bieden om een opleiding (deels) tijdens werktijd te volgen, kan dus helpen, maar is nog niet het volledige antwoord. Ook financiën blijken namelijk een obstakel. Een kwart van de werknemers die niet doorleert, geeft aan dat hij of zij de opleiding niet zelf kan betalen. 13 procent wil de opleiding simpelweg niet zelf betalen en 10 procent geeft aan dat de werkgever de opleiding te duur vindt. Het beschikbaar stellen van voldoende opleidingsbudget is dus ook een randvoorwaarde. Aangezien het opleidingsbudget echter in 40 procent van de gevallen onbenut blijft, lijkt effectieve communicatie over de beschikbare financiële middelen ook van groot belang.

‘Past dit wel bij mij en is de opleiding wel zinvol?

Een deel van de ondervraagden (17 procent) geeft aan dat hij of zij geen passende opleiding kon vinden. Hiermee staat deze reden op nummer vier van de meest gehoorde obstakels. Meer aandacht voor ieders persoonlijke ontwikkelingsplan en duidelijke communicatie over de mogelijkheden en kansen op opleidingsgebied kunnen hier uitkomst bieden. Negen procent geeft bovendien aan dat de werkgever zijn opleiding onvoldoende zinvol vindt voor het bedrijf. Heldere kaders voor opleidingsmogelijkheden zijn dus essentieel.

Hoeveel tijd willen werknemers spenderen aan een opleiding?

De werknemers die zich wel inschreven voor een opleiding of voornemens zijn dit te doen, zijn afhankelijk van het type studie bereid 6 tot 8 uur klassikale les te volgen per week. Het aantal uren zelfstudie dat men bereid is te investeren, ligt iets hoger. Professionals die naast hun werk een HBO- of HBO+/Master-opleiding willen volgen zijn bereid tussen de 10,5 en 11 uur per week te investeren in zelfstudie. Voor trainingen is de tijdsinvestering die men per week wil doen met 7,4 tot 8,1 uur het laagst. Mogelijk is de flexibiliteit die gepaard gaat met thuisstudie de reden dat men hiervoor meer tijd wil reserveren. Om het tijdsobstakel te overwinnen lijkt het dus zinvol te beschouwen welke lesmethode er aangeboden wordt. De combinatie van klassikale lessen en thuissstudie of online learning kan ervoor zorgen dat het benodigd aantal uren per week tot dit maximale aantal beperkt blijft. Het aanbieden van korte trajecten kan ook bijdragen aan de motivatie om te starten met cursus: 8 procent geeft aan dat een opleiding in zijn geheel te lang duurt.

Infographic-tijdsgebrek-doorleren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kun je ervoor zorgen dat medewerkers wel gemotiveerd aan de slag gaan? In de komende blog posts gaan we hier verder op in. HR-professionals die hun bevindingen op dit gebied willen delen, laten we daarbij graag aan het woord en kunnen contact opnemen via sofie@springest.com of @SpringestNL op Twitter.