Nieuws

Persbericht: Nederlandse werknemer tevreden over opleidingsbeleid werkgever

Amsterdam, 2 maart 2010 – De Nederlandse werknemer is tevreden over het opleidingsbeleid van de werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau NIDAP en opleidingsvergelijker Springest.nl naar de tevredenheid over het opleidingsbeleid van werkgevers. 82 procent van de ondervraagden geeft aan voldoende tot meer dan voldoende ruimte te krijgen van hun werkgever om een opleiding te volgen. Slechts achttien procent van de ondervraagden vindt dat hier onvoldoende ruimte voor is.

Springest liet dit onderzoek uitvoeren om in kaart te brengen hoe het er voor staat met het opleidingsbeleid binnen organisaties. Zo blijkt ook dat bij de keuze voor een opleiding de prijs een belangrijke rol speelt. Zeventien procent van de ondervraagde werknemers geeft aan dat dit voor hen de belangrijkste keuzefactor is. Ook aan de bereikbaarheid van de opleidingslocatie en de toestemming van de werkgever (beide elf procent) wordt veel belang gehecht. Bijna tien procent vindt studiebelasting een belangrijke afweging voor het wel of niet volgen van een opleiding.

“Het is bemoedigend om te zien dat werkgevers hun werknemers voldoende ruimte bieden om een opleiding te volgen”, aldus Ruben Timmerman, oprichter van Springest.nl. “Midden in een recessie zien we in onze sector enig herstel, omdat juist in deze tijd kennis doorslaggevend kan zijn en organisaties zich dat nu realiseren. De resultaten zijn volgens ons in lijn met de ambities van de Europese Unie, die het volgen van opleidingen onder werkenden promoot om zo het kennisniveau te verhogen.”

————————————–

Noot voor de redactie:
Door middel van een enquête onder 460 bezoekers van Springest onderzocht het NIDAP de tevredenheid over het opleidingsbeleid van hun werkgever.

Over Springest
Springest is een onafhankelijke vergelijkingssite voor opleidingen, trainingen en cursussen. De site biedt een overzicht van ruim 15.500 opleidingen in meer dan 1.100 verschillende onderwerpen. Maandelijks bezoeken meer dan 125.000 mensen de site. Meer informatie is te vinden op www.springest.nl.

Meer informatie:
Marcommit PR
Ingeborg Schrijver
035 – 5822730
ingeborg@marcommit.nl

Springest
Ruben Timmerman
020 – 8457775
Ruben.timmerman@springest.nl

—————————————–

Het volgende artikel Nieuws

Eduhub in de media