Nieuws

Eduhub in de media

_Werknemer tevreden over opleidingsmogelijkheden_ | nu.nl_werk en privé | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl-1Op 1 maart berichtten wij over de tevredenheid onder werknemers over het opleidingsbeleid van hun werkgever. Dit deden wij naar aanleiding van een onderzoek onder onze bezoekers, in samenwerking met onderzoeksbureau NIDAP.

Het gehele persbericht Nederlandse werknemer tevreden over opleidingsbeleid werkgever is te lezen op ons weblog. Op ons beurt zijn wij tevreden met de vermelding van het bericht op nieuwssite NU.nl.

Andere plaatsen waar het bericht is geplaatst:

  • Sales Management Association, vakverenging. ”Als vakvereniging richt de SMA zich op een verdieping, verbreding en uitwisseling van kennis en ervaring, alsmede networking en samenwerking binnen het vakgebied Sales & Accountmanagement in Nederland.”
  • Salesexpert.nl, het tijdschrift voor Sales en Accountmanagement.
  • Managersonline.nl, het grootste internetmagazine voor directeuren en managers van Nederland.
  • Chatcoach.nl, coachingssite, ”De ChatCoach biedt toegankelijke eigentijdse online coaching via een speciale chat-applicatie.”
  • Lerenenwerken.nl , een site over scholing en/ naast werk, ”De portal lerenenwerken.nl biedt informatie over leren, werken en combinaties daarvan.”
  • Driessen HRM-Payroll, De HRM dienstverlener voor overheid, onderwijs en zorg&welzijn.
  • Personeelsnet, praktische HRM-informatie voor managers en P&O.
  • Ornet.nl, De portal voor de ondernemingsraad.