Nieuws

Nieuwe keurmerken op Eduhub.nl

Sinds deze week staan er twee nieuwe keurmerken op Springest.nl. Daarmee komt het totaal inmiddels op zes.

Waarom een keurmerk?
De laatste jaren is het aanbod op de opleidingsmarkt in razendsnel tempo ontwikkeld. Voor mensen die een opleiding willen volgen is het lang niet altijd even gemakkelijk om te beoordelen wat de kwaliteit van de opleidingsaanbieders is. Gelukkig kunnen ze daarvoor al de vele ervaringen op Springest.nl raadplegen, maar ook een keurmerk of de aansluiting bij een brancheorganisatie zegt vaak iets over de kwaliteit van het aangeboden onderwijs. Om een keurmerk te krijgen moet een aanbieder immers aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Op dit moment voeren we de volgende keurmerken / brancheorganisaties:

cedeo
Cedeo
de onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt.


ISO register
Het nationaal register van ISO-gecertificeerde bedrijven in Nederland.


Nima Education Partner
Om de kwaliteitsstandaarden te handhaven op het gebied van de opleidingen, de continuïteit en de toetsing werkt NIMA nauw samen met een aantal topopleiders. Deze opleiders kun je herkennen aan het keurmerk NIMA Education Partner.


NRTO
De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland.


VETRON
VETRON is de branchevereniging van trainings- en opleidingsinstituten die zich richten op de zakelijke markt.


VOI
Met haar activiteiten waarborgt de VOI de kwaliteit van ICT-opleidingen en staat zij het Nederlandse bedrijfsleven, (semi)overheid en de zorg terzijde bij het ontwikkelen en standaardiseren van relevante ICT-competenties.

Voert uw organisatie één van de genoemde keurmerken of bent u aangesloten bij één van de brancheorganisaties? Dan vermelden wij dat uiteraard graag op Springest.nl. Stuur een mail naar support@springest.nl. Wij checken vervolgens uw aansluiting bij de betreffende organisatie en vermelden uw certificering op de site.