Nieuws

Opleidingsuitgaven bij veel werkgevers fors omlaag: kans of bedreiging?

In 2010 gaven werkgevers gemiddeld 20% minder uit aan opleidingen en trainingen dan in 2008. Dat blijkt uit een onderzoek dat uitgevoerd is door organisatieadviesbureau Berenschot.
Zoals te verwachten viel, is de verklaring voor deze sterke daling terug te voeren op de recessie. Als het economisch slechter gaat, zie je dat bij veel bedrijven de opleidingsbudgetten niet opgemaakt worden.

De onderzochte organisaties gaven in 2010 per medewerker gemiddeld € 794 uit aan opleidingsactiviteiten terwijl er € 934 was begroot. Voor 2011 wordt opnieuw een verdere daling van de budgetten verwacht (3%).

Organisaties die in een krimpende markt actief zijn besteden minder dan organisaties die zich wel op een groeimarkt begeven. Bedrijven in een groeimarkt zien dit jaar ook hun opleidingsuitgaven weer stijgen.

Kans of bedreiging?

Voor u als opleidingsaanbieder is het natuurlijk niet leuk om te horen dat er minder geld aan opleidingen uitgegeven wordt. Toch biedt het u wel kansen om u te onderscheiden. Juist in een tijd met krappe budgetten biedt een vergelijkingssite als Springest veel toegevoegde waarde. Mensen willen immers ‘veel waar voor hun geld’ en vergelijken uitgebreid diverse aanbieders met elkaar.

Ons advies is dan ook om te zorgen voor volledige en up-to-date informatie over uw trainingen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat veel cursisten hun keuze voor een opleiding baseren op de ervaringen van anderen. Door oud-cursisten consequent te vragen om een review op Springest te plaatsen, kunt u dus zelf ook veel doen om de beperkte opleidingsbudgetten juist uw kant op te trekken.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de site van Berenschot.