Learning & Development

7 redenen waarom lerende organisaties de beste werkgevers zijn

De NRC Beste Werkgevers 2014-2015 zijn Accenture en Springest. Niet omdat zij het beste betalen, maar vooral omdat leren in deze bedrijven centraal staat. In 2015 zijn leermogelijkheden niet langer ‘slechts’ waardevolle arbeidsvoorwaarden als het gaat over goed werkgeverschap. Het is een voorwaarde geworden voor bedrijfseconomisch succes. Leren draagt namelijk niet alleen bij aan de groei van organisaties; het voortbestaan van bedrijven stoelt op hun leerklimaat.

logo_BWO2014-15Waarom is leren zo belangrijk binnen organisaties? Antwoorden uit het publiek tijdens de uitreiking van de Beste Werkgever awards afgelopen maandag: “Leren is leuk”, “Kennis is macht’ en “Het is een goed middel tegen verveling”. Maar het voornaamste antwoord volgens Mirjam Baars van Satisaction was: “het is een voorwaarde om effectief op onvoorziene situaties te kunnen reageren.” En juist dat laatste maakt het verschil tussen vooruitgaan of in sommige gevallen zelfs overleven als organisatie en achterblijven.

The Mount Everest
Het voorbeeld dat geschetst werd tijdens de prijsuitreiking was dat van de verschillende manieren waarop je kunt leren de Mount Everest te beklimmen. De één was ‘vertrouw blind op de expeditieleider en volg al zijn instructies’, de ander ‘vertrouw op jezelf, ontdek zelf hoe je als klimmend team met elkaar situaties kunt oplossen. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf’. Het verhaal van de gidsen Hall en Fischer werd verteld, waarin de eerste ging voor eerstgenoemde aanpak, de tweede voor laatstgenoemde. Lang verhaal kort: Fischer wist met iedereen de top te behalen en weer beneden te komen. Hall en verschillende van zijn teamleden overleefden de tocht niet.

Medewerkers vertellen wat zij moeten doen en zorgen dat zij blindelings hun leidinggevende volgen, is niet de weg naar succes. Hall zei: wat je ook doet, luister naar mij. Fischer zei: vertrouw op jezelf, ontdek, denk zelf na. Mensen zelf verantwoordelijk maken, zorgt ervoor dat zij zelf tot inzichten komen. Dit brengt je verder. Dit gaat op voor mensen die een berg willen beklimmen en voor hen die een goede werkgever willen zijn.

Dit zijn 7 redenen waarom lerende organisaties de beste werkgevers 2014/2015 zijn:

 • De wereld is onvoorspelbaar
  De recente economische crisis heeft het meer dan duidelijk gemaakt. Niet elke situatie is voorspelbaar en niet elke organisatie is flexibel genoeg om snel te kunnen schakelen. Leren is, zoals ook tijdens de uitreiking van de awards werd uitgelegd, van groot belang om effectief te kunnen reageren op onvoorziene situaties.
 • Innovatie is de sleutel tot succes
  De wereld om ons heen en daarmee de markten en klanten die we bedienen veranderen snel. Om mee te komen is innoveren van groot belang. Innovatie komt voort uit nieuwe kennis, nieuwe inzichten en nieuwe ideeën. Dit komt alleen tot stand door zelf nieuwe dingen te blijven proberen als organisatie en hiervan te leren, maar ook door (nieuwe) kennis van anderen te benutten. Met een sterk leerklimaat creëer je een goede bodem voor innovatie.
 • Werknemers willen uitgedaagd worden
  Als werkgever moet je ervoor zorgen dat werknemers uitgedaagd blijven om nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf verder te ontwikkelen. Zeker voor de jongere generatie blijf je als werkgever niet lang interessant wanneer je hen onvoldoende mogelijkheden biedt voor persoonlijke groei. Door werknemers uit te dagen meer uit zichzelf te halen, voelen zij zich gemotiveerd en blijven zij betrokken bij de organisatie.
 • Leren zorgt voor duurzame inzetbaarheid
  Door de eerder genoemde snelheid waarmee de wereld verandert, moeten organisaties ook snel mee kunnen bewegen. Dit kan alleen wanneer medewerkers hierin meegaan en hierop kunnen anticiperen of mee kunnen denken. De meeste functies in organisaties zijn niet onveranderlijk en niet alleen de jongere generatie, maar ook oudere werknemers kunnen duurzaam inzetbaar blijven wanneer zij blijven leren.
 • Vooruitgang zit in continue kleine veranderingen
  Het gaat niet alleen om grote veranderingen als organisaties innovatief willen blijven. Juist door continue feedback en evaluatie op dagelijkse activiteiten kom je tot product- en procesverbeteringen. Dit kun je als werkgever stimuleren door ruimte te bieden voor fouten. Leren door te proberen, met trial and error.
 • Flexibiliteit is noodzakelijk
  Je kunt pas snel schakelen en flexibel inspelen op nieuwe situaties als medewerkers zelf flexibel zijn. Dit bereik je alleen door hen de mogelijkheid te bieden om bewust te leren tijdens dagelijkse werkzaamheden en door hen buiten de geijkte paden te laten treden. Zo doen zij zelf nieuwe vaardigheden en inzichten op, waardoor zij breder inzetbaar worden en flexibeler inzetbaar zijn.
 • Kennisdeling zorgt voor teamcohesie
  Leren is niet alleen van belang op individueel niveau. Door kennisdeling in teams en binnen of tussen afdelingen te stimuleren, wordt de onderlinge samenhang duidelijker en de teamcohesie sterker. Lew Platt, voormalig CEO van Hewlett-Packard, zei bovendien niet voor niets “If only HP knew, what HP knows, we would be three times more productive.”

Deze lijst is natuurlijk niet sluitend, dus mocht je nog redenen kunnen toevoegen, horen we het graag in een reactie onder deze blog post, of in onze LinkedIn-groep over HRD.

Medewerkers inspireren tot leren? Vraag via deze link de gratis whitepaper ‘Motiveren tot een leven lang leren’ aan.

Springest is momenteel in gesprek met verschillende HR-professionals uit diverse sectoren over actuele uitdagingen op het gebied van Learning & Development. Elke week wordt een nieuw onderwerp uitgelicht in een serie artikelen. We werken zo mee aan kennisuitwisseling op het gebied van opleiden en ontwikkelen en voorzien u waar wij kunnen van oplossingen of antwoorden. Wat is uw HRD-uitdaging? Praat ook mee en deel uw inzichten hier of via twitter met #HRDnu.

Springest voor HRD gebruiken? Ontdek Springest Go.