Learning & Development

Springest twee keer op rij Beste Werkgever Nieuwe Helden

Waarom het faciliteren van leren loont

Goed werkgeverschap wordt erkend bij lerende organisaties. Springest, opleidingsvergelijkingssite en boekingsplatform voor alles wat je kunt leren, is vanwege haar sterke inzet op de continue ontwikkeling van medewerkers voor de tweede keer verkozen tot NRC Beste Werkgever van het Jaar in de categorie Nieuwe Helden. Accenture werd in de categorie grote organisaties om dezelfde reden niet van zijn eerste plek verstoten.

NRC-BesteWerkgeverHet NRC Beste Werkgever Onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door onderzoeksbureau Satisaction. Aan de hand van uitgebreide vragenlijsten, ingevuld door zowel de werkgevers als hun werknemers, wordt bepaald wie wint. Er wordt onder andere gekeken naar primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, medewerkerstevredenheid en doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Beste Werkgevers dichten gat tussen onderwijs en bedrijfsleven

Het reguliere onderwijssysteem leidt onvoldoende op voor de arbeidsmarkt. Dit was een duidelijke conclusie die getrokken kon worden op basis van de presentatie tijdens de uitreiking van de awards. Het ging met name over talent management, learning on the job en andere vormen van leren in organisaties. Werkgevers die hun medewerkers continu bijscholen en opleiden dichten momenteel het gat, dat ontstaat door de sneller veranderende behoeften op de arbeidsmarkt dan het onderwijssysteem alleen aan kan.

Waarom inzetten op leren loont

Lerende organisaties, bedrijven die sterk inzetten op de continue ontwikkeling en groei van hun medewerkers, zien in dat ‘hoe het nu is’, niet is ‘hoe het zou kunnen zijn’. Zij zien in dat de toekomst onvoorspelbaar is, en dat je daarop voorbereid moet zijn. Het echter voor niemand mogelijk de toekomst te voorspellen. Dit betekent dat je vooral moet zorgen voor flexibel en wendbaar personeel. Lerende organisaties zorgen voor de juiste middelen waarmee medewerkers kunnen blijven leren. Zo zorgen zij voor medewerkers die in staat zijn te veranderen en bij te sturen op basis van de steeds sneller veranderende behoeften van markt en consument.

“Tijd van ‘voor jou 10 anderen’ voorgoed voorbij”

Een interessante stelling die afgelopen maandag tijdens de award-uitreiking werd ingenomen door een van de sprekers. Werkgevers hebben het niet meer op dezelfde manier voor het uitkiezen als in voorgaande decennia. De jongere generatie, vooral de groeiende groep hoger opgeleid personeel, verandert sneller van baan en de oudere generatie werkt steeds langer door. Zowel flexibilisering als duurzame inzetbaarheid krijgen om die reden meer en meer aandacht binnen strategische HR. Je wilt als organisatie immers talent aantrekken, maar ook behouden en benutten. En je wilt dat medewerkers meegaan met ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Dan kun je maar beter zorgen voor de juiste faciliteiten op het gebied van leren.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=dhaE2Erk4Vk&w=560&h=315]

Identiteit werkgevers belangrijker

In het verlengde het belang om te vechten voor goed personeel dat zich blijvend ontwikkelt en daadwerkelijk verbindt aan een organisatie – werd gesteld dat de afdelingen Marketing en HR een interessantere combinatie vormen, dan wellicht op het eerste gezicht verwacht. Iedere werknemer heeft zo zijn eigen motivatie om te willen werken, maar ook zijn eigen motivatie om juist bij deze ene werkgever te willen werken. Welke mensen wil je aantrekken en verbinden aan je organisatie? Met het antwoord op deze vraag, kom je waarschijnlijk erg dicht bij je identiteit. Waar sta je voor? Waarmee wil je dat werknemers die bij jou werken zich identificeren?

De wereld wordt transparanter, organisaties ook

Het is misschien wel belangrijker dan ooit je eigen identiteit als werkgever helder voor ogen te hebben, deze uit te dragen en te communiceren. Juist deze identiteit kan voor de gewenste én nodige verbinding en motivatie zorgen. Bovendien wordt het verschil tussen ‘wie of wat je als organisatie daadwerkelijk bent’ en ‘wie of wat je laat zien aan de buitenwereld’ steeds kleiner. Interne gebeurtenissen en ontwikkelingen worden namelijk steeds transparanter door sociale netwerken. Het is dus niet alleen belangrijk om aan een externe community van stakeholders en klanten te werken. Het versterken en ondersteunen van de interne community is zeker zo belangrijk (als niet belangrijker).

En wat doet Springest dan zo goed als werkgever?

Transparantie is misschien wel het toverwoord. Springest werkt net als enkele andere genomineerde Nieuwe Helden met het besturingsmodel Holacracy. Dit model, dat uitgaat van meer zelfsturing en autonomie, staat of valt met de mate waarin de organisatie transparant is. In dit systeem hebben medewerkers namelijk geen functies, maar verschillende rollen. Deze rollen hebben duidelijk vastgelegde bijbehorende verantwoordelijkheden en zijn niet vast, maar continu aan verandering onderhevig.

Continue ontwikkeling door Holacracy en transparantie

Holacracy is een agile, purpose-driven model, dat continue verandering veronderstelt. Spanningen tussen de huidige situatie en hoe deze zou kunnen zijn, worden niet onder stoelen of banken geveegd, maar vormen de brandstof voor verbetering. Deze continue ontwikkeling kan uiteraard alleen plaatsvinden op organisatie-niveau, als deze ook op individueel niveau plaatsvindt.

Leren dankzij bewustzijn

Ruben Timmerman, oprichter en CEO van Springest, noemde bewustzijn als belangrijk kernwoord bij het behaalde succes voor zijn werkgeverschap. “De hoge mate van transparantie zorgt voor meer bewustzijn binnen de organisatie. Dit zorgt voor snellere identificatie van verbeter-mogelijkheden. Door duidelijkheid te scheppen over de purpose van al onze projecten en ieders rollen en accountabilities, wordt het makkelijker om bewuste keuzes te maken en nieuwe dingen te proberen. Er wordt daarbij niet alleen gereflecteerd op wat goed gaat, maar ook op projecten of processen die mislukken of minder goed gaan. Soms zijn we vrij hard of direct in onze feedback aan elkaar, maar dit zorgt er wel voor dat we continu leren.”

Alles draait om de lerende organisatie

Als je het hebt over het belang van een duidelijke identiteit van organisaties om talent aan te trekken en te behouden, dan heeft Springest het goed begrepen. Het is haar missie om het voor professionals en organisaties zo makkelijk mogelijk te maken om de beste leermogelijkheden te zoeken en te boeken. Oftewel: om continu leren te faciliteren. Continu leren staat dus centraal als je bij Springest werkt, zowel in het product als in de organisatie.

Er wordt bij Springest vooral gekeken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen, maar fouten maken mag. En dit is nu juist de ideale conditie waaronder je nieuwe dingen leert en blijft groeien.