Learning & Development

Sector Afval & Milieu zet in op professionalisering met nieuw leerportaal

Alle afval- en milieubedrijven in Nederland hebben voortaan hun eigen Springest Go leerportaal om opleidingen, trainingen of e-learning in te kopen voor medewerkers. Zo krijgt de sector voortaan makkelijker toegang tot leermogelijkheden en meer inzicht in kwaliteit. Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afval en Milieubedrijven (O&O-fonds AMb) zet hiermee in op professionalisering.

Het O&O-AMbfonds AMb is opgericht om cao-afspraken over het opleiden en ontwikkelen van medewerkers in de sector Afval & Milieu uit te voeren. Het fonds is in de loop van 2011 opgericht en richt zijn acties op instroom-, doorstroom en uitstroommogelijkheden in de sector. Daarbij is het O&O fonds bevoegd om namens de Afval & Milieusector subsidieaanvragen in te dienen bij het Europees Sociaal Fonds. Met de lancering van het nieuwe leerportaal wil het fonds het inkopen van opleidingen voor de bedrijven vergemakkelijken. Marco Sassen, beleidsmedewerker O&O-fonds en initiatiefnemer van dit project: “Springest zorgt ervoor dat er een andere wereld open gaat voor de bedrijven op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Er kan nu beter worden gekeken hoe opleidingen staan aangeschreven, zodat de bedrijven betere keuzes kunnen gaan maken voor zichzelf.”

Eén overzicht voor de hele sector

Springest Go logoHet is de eerste keer dat Springest Go voor de opleidingsinkoop van een complete sector wordt gebruikt. Ieder afval- en milieubedrijf kan zelf bepalen welke opleiders, trainers en e-learning-cursussen er worden toegevoegd aan het leerportaal. Ook kunnen zij op hun eigen portaal het aanbod zien dat door de andere afval- en milieubedrijven wordt benut. Om leermogelijkheden met elkaar te vergelijken, toont het systeem reviews, afkomstig van collega’s en van de publieke site van Springest. Inschrijvingen worden centraal verwerkt, zodat de sector voortaan één overzicht heeft van alle investeringen en activiteiten op het gebied van opleiding & ontwikkeling.

Springest Go wordt doorgaans gebruikt om medewerkers zelfstandig te laten zoeken en inschrijven om hen zelf de regie te geven over hun ontwikkeling. Bij dit proces worden vaak automatische approval flows ingesteld. De afval- en milieubedrijven zullen het portaal echter gebruiken als het primaire boekingssysteem van opleidingen voor HR, aangezien opleidingstrajecten hier altijd in overleg plaatsvinden. Sassen: “De afval- en milieubedrijven zijn in te delen in twee typen organisaties: de afvalinzamelbedrijven en de afvalverbranders. Bij de verbranders werkt voornamelijk technisch geschoold personeel, maar bij de inzamelbedrijven heeft ongeveer de helft van het personeel geen vooropleiding genoten. Wij hebben ervoor gekozen om HR-medewerkers het systeem te laten gebruiken om boekingen voor hun collega’s te doen. Veel van ons personeel brengt heel weinig of geen tijd achter de computer door tijdens werkuren en we willen wel dat alle medewerkers op dezelfde manier hun weg kunnen vinden naar een opleiding of training. Ook medewerkers die ongeschoold zijn. In overleg met leidinggevenden verloopt dat bij deze bedrijven het makkelijkst.”

Professionalisering met kwalificering

Investeren in opleiding en ontwikkeling is nodig om verdere professionalisering mogelijk te maken voor de Afval & Milieu-sector. Zo zijn er op dit moment nog geen standaard kwalificatieprocedures voor het personeel van de afvalinzamelbedrijven en afvalverbranders: “Er is voor sommige functies al wel sprake van verplichte scholing, maar sectorbreed is er nog geen certificeringsbeleid. Overheid en politiek zijn zeer bepalend voor het reilen en zeilen van de afvalbedrijven. Afspraken en regels zijn per regio verschillend. Dit maakt het moeilijk om voor kwalificering in de sector één lijn te trekken die landelijk standhoudt, maar hier werken we nu wel naartoe”, aldus Sassen. “De afvalverbranders hebben nu hun eigen benamingen en structuur opgezet voor kwalificering. Wij willen dit graag sectorbreed doorontwikkelen. Daarom zijn we momenteel bezig om alle taken goed in kaart te brengen en deze in te vullen met het juiste lesmateriaal.”

Verplichte scholing is nu al wel van toepassing voor chauffeurs bij inzamelbedrijven en voor medewerkers bij de verbranders vanwege veiligheidsvoorschriften. Milieustraat-medewerkers kunnen sinds kort de MBO-opleiding AMBOR (Afval & Milieu Beheer Openbare Ruimte) volgen.

Zichtbaar opleidingsaanbod

Springest Go zal naar verwachting zorgen voor verbeterde zichtbaarheid van het opleidingsaanbod, volgens Sassen: “We werden door een collega bij de energienetwerkbedrijven geattendeerd op het systeem. Zij maakten hier al gebruik van en dachten dat het voor ons ook een goede oplossing zou kunnen zijn. Vervolgens is het aan een commissie van 20 actieve afval- en mileubedrijven voorgelegd en toen ook zij enthousiast waren, was de keuze snel gemaakt. HR zal makkelijker toegang hebben tot verschillende leermogelijkheden, waardoor we verwachten dat men sneller een bepaalde training of opleiding kan aanraden. Met meer inzicht in alle beschikbare opties en de kwaliteit van opleidingen, maken we een grote stap om verdere professionalisering mogelijk maken.”

Het persbericht over de lancering je op pers.springest.nl.