Nieuws

Onderwijsplannen D66 meest effectief

Aanstaande woensdag zijn de verkiezingen en gaan we met z’n allen naar de stembus. Met je stem geef jij je mening over welke plannen het beste zijn voor de toekomst van Nederland.

Omdat we bij Springest gericht zijn op jouw persoonlijke ontwikkeling, hebben we de partijen
op hun opleidingsbeleid tegen het licht gehouden. Want juist in economisch zware tijden kan een bevolking die zich blijft ontwikkelen het verschil maken. Welke partijen realiseren zich dit en helpen jou de komende jaren vooruit?

Onderwijs

Ondanks de vele noodzakelijke bezuinigingen wordt door de meeste partijen niet of nauwelijks bezuinigd op onderwijs. Het beleid van het merendeel van de partijen is vooral gericht op een herinrichting van het budget voor onderwijs (eventueel aangevuld door extra investeringen).

Op basis van de gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB) willen zes van de tien politieke partijen, namelijk GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP en VVD investeren in onderwijs. SP, PVV en DPK bezuinigen op deze post en bij het CDA blijven de uitgaven voor onderwijs gelijk.

Langdurige effecten maatregelen

De effecten van investeringen in het onderwijs zijn pas op de lange termijn echt goed zichtbaar.
Daarom heeft het CPB de maatregelen van de partijen doorberekend naar de gevolgen voor het bruto binnenlands product (BBP). Daaruit blijkt dat bij alle partijen, behalve de PVV, er een positief effect is op het  BBP. De plannen van D66 zorgen op de lange termijn voor de grootste stijging van het BBP, gevolgd door de plannen van VVD en PvdA.

Kwaliteit van onderwijs

Veel partijen geven meer geld uit aan het gericht verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Een betere scholing van leraren, meer onderwijstijd, vroegschoolse educatie en aanpak van schoolverlaters zijn maatregelen om de kwaliteit te verhogen. Ook hier investeert D66 het meeste in, gevolgd door VVD, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Daarnaast zijn VVD, PvdA, D66, GroenLinks en DPK allemaal voor de invoer van een sociaal leenstelsel.

Re-integratie

Door een verhoging van de AOW-leeftijd en een stijging van de werkloosheid lijkt een leven lang leren actueler dan ooit. Maar wat doen de partijen precies voor de oudere werknemer die dreigt te worden wegbezuinigd? De meeste partijen bezuinigen op het re-integratiebudget: PVV en VVD elk rond de 0,75 miljard euro en PvdA, GroenLinks en ChristenUnie 0,3 miljard euro. D66 wil vouchers voor re-integratie en scholing en een aannamebonus voor ouderen invoeren, hoewel dit volgens het CPB een gering effect heeft op de werkgelegenheid en werkloosheid.

Welke partij krijgt mijn stem?

De plannen voor het onderwijs zijn dus per partij erg verschillend. Kies je voor bezuinigingen om op korte termijn de overheidsfinanciën in de hand te houden, of kies je voor een investering nu om in de toekomst de vruchten te plukken? Wij denken er nog even over na. Tot woensdag bij de stembus!

Bron: Keuzes in kaart 2013-2017 – Analyse van de tien verkiezingsprogramma’s door Centraal Plan Bureau