Aanbieders

Nieuw: leads met meer informatie voor een betere opvolging

Op Springest komen opleiders en zoekenden op een laagdrempelige manier met elkaar in contact. Springest probeert de site en de diensten zo goed mogelijk vorm te geven, zodat gebruikers en opleiders tevreden zijn. Dat kan soms lastig zijn, omdat de wensen van opleiders niet altijd gelijk zijn aan die van gebruikers. Met veranderingen die we op Springest doorvoeren, proberen we altijd beide kanten tevreden te stellen.

Om te weten of en wanneer opleiders tevreden zijn, meten we bovendien sinds kort de NPS (Net Promotor Score) van opleiders. Uit de eerste resultaten is zinvolle feedback gekomen, die meteen omgezet is in verbeteringen waar opleiders naar gevraagd hebben:

Meer leads, meer telefoonnummers

Opleiders geven aan meer, maar tegelijk ook betere leads te willen ontvangen. De kwaliteit van de lead wordt mede bepaald door de hoeveelheid informatie die gedeeld wordt door de gebruiker. Veel opleiders willen naast het e-mailadres ook het telefoonnummer ontvangen. Het telefonnummer is optioneel, om gebruikers niet af te schrikken. Om toch aan de wens van de opleiders tegemoet te komen, vragen wij gebruikers vanaf nu op een laagdrempelige manier om alsnog een telefoonnummer achter te laten na het doen van een informatieaanvraag.

telefoonnummerlead

Dat wil zeggen: gebruikers op Springest krijgen bij het doen van een aanvraag, het veld voor telefoonnummer te zien, wat optioneel invulbaar is. Gebruikers die dit niet invullen krijgen op de volgende pagina nogmaals de mogelijkheid te zien om dit in te vullen. De groep mensen die geen telefoonnummer wil invullen, zal dat waarschijnlijk ook niet doen. De groep mensen die het vergeten is, of zich niet gerealiseerd heeft dat een telefoonnummer leidt tot betere service zal dat wel doen.

U onvangt als opleider de informatie zoals u gewend bent in de Admin, of in de mail. We belonen de gebruikers door na het invullen van het telefoonnummer, kosteloos een aantal e-books aan te bieden.:

De gewenste startdatum en startlocatie

Naast het telefoonnummer, is het voor opleiders zinvol om te weten wanneer iemand wil starten en op welke locatie iemand wil starten. Daarom vragen we gebruikers vanaf nu bij elke lead naar de gewenste startdatum en startlocatie. Deze velden zijn optioneel, maar ingevuld helpen ze opleiders om de lead beter en gerichter op te volgen. Voor grote opleiders kan dat betekenen dat de lead naar de juiste afdeling wordt doorgestuurd. Voor kleine opleiders wordt zo snel duidelijk, hoe iemand verder geholpen kan worden.

telefoonnummerlead

Gebruikers stellen het op prijs om met een aanbod op maat benaderd te worden. Wij proberen opleiders de mogelijkheid te bieden dat te doen. Zoals bij het telefoonnummer, is ook deze informatie te zien in de informatie van de lead. Dat wil zeggen, in de Springest Admin en in de e-mail. Deze vernieuwingen gelden voor alle opleiders.