Social responsibility Springeteers

MVO bij Springest: hoe wij zorgen voor maatschappelijk verantwoord leren

Bij Springest helpen we iedereen graag groeien en duurzaam inzetbaar te blijven. Maar we willen ook collectief duurzaam blijven groeien. Ontdek daarom hier hoe wij een steentje bijdragen aan de maatschappij van de toekomst.

Elke organisatie heeft zo haar eigen doelen als het om MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) gaat, maar dat dit door velen steeds serieuzer genomen wordt kunnen we goed merken bij Springest. Zakelijke klanten stellen bijvoorbeeld vaker vragen over ons MVO-beleid voordat zij met ons in zee gaan. Een ontwikkeling waar wij enthousiast en hoopvol van worden. Daarom lichten we hier ter info én inspiratie enkele van onze meest recente initiatieven toe.

Ontwikkeling en vernieuwing als uitgangspunt

Bij Springest geloven we dat organisaties de motor zijn van maatschappelijke vooruitgang. Ze dragen daarbij een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun medewerkers, klanten en omgeving. Continue ontwikkeling en vernieuwing is in onze ogen dus niet slechts een bijproduct van commercieel belang; het is de bestaansreden van organisaties. 

Springest helpt organisaties vooruit via goed opgeleide, levenslang lerende medewerkers – en daar zetten we voor onszelf natuurlijk ook op in. Elk bedrijf is zo vernieuwend als haar zwakste schakel. En dat is meestal niet een bepaald individu, maar een bedrijfscultuur. Ruben Timmerman, de oprichter van Springest, deed daarom in 2012 al afstand van zijn “CEO-rechten” met het adopteren van Holacracy als besturingsmodel. 

In dit model zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden tot in detail beschreven en toegewezen aan “rollen” in plaats van “functies”. Elke medewerker heeft meerdere rollen en die rollen zijn dynamisch. Deze organisatiestructuur zorgt onder andere voor meer autonomie, grotere learning curves voor medewerkers en snellere ontwikkeling. 

Geen afdeling, rol of proces is statisch bij Springest. Hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen vormgeven verandert dus ook continu. De kennis daarover en mogelijkheden daartoe nemen ten slotte ook steeds toe. Dit is wat wij sinds vorig jaar hebben verbeterd aan ons MVO-beleid:

Meer rolhouders voor MVO binnen Springest

Om maatschappelijk verantwoord ondernemen een sterk fundament te geven in onze organisatie, hebben we binnen de “circle” (vergelijkbaar met een afdeling of team) “Smooth Operations” de rol Corporate Social & Environmental Responsibility aangemaakt. Deze rol heeft als purpose “Springest as a great example of a socially and environmentally responsible company”. Verantwoordelijkheden die daarbij horen zijn onder meer onderzoek doen naar hoe wij ons MVO-beleid kunnen verbeteren en intern en extern communiceren over onze activiteiten op dit gebied.

Daarnaast zijn er dit jaar extra “focussen” bijgekomen, verdeeld over verschillende medewerkers (“rolhouders”). Zo is er nu een rolhouder die zich specifiek richt op “People Diversity & Equality” en een die zich richt op “Zero Carbon”. 

Zero Carbon: (nog) meer aandacht voor het milieu

We leven niet alleen in de natuur; we zijn er onderdeel van. Duurzaam met onze leefomgeving omgaan is dan ook de normaalste zaak van de wereld. Glas, papier en elektronisch afval worden daarom gerecycled en gft en plastic worden gescheiden op ons HQ. Zonder uitzondering. Maar CO2-neutraal opereren en compenseren voor CO2-uitstoot – bijvoorbeeld door het planten van bomen – is volgens ons niet voldoende. Ons streven is om onze CO2-uitstoot daadwerkelijk terug te brengen naar nul. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe wij hier momenteel aan werken:

 • Veganistisch eten
  Sinds dit jaar is de lunch bij Springest volledig vrij van dierlijke producten. Victoria Broens, een van de rolhouders van de rol Corporate Social & Environmental Responsibility: “Er is veel discussie aan vooraf gegaan en niet iedereen is het met de beslissing eens. Maar het motiveert veel mensen om zelf de stap naar vegan te maken en de lunch is uitgebreid en gevarieerd. Ook wordt er regelmatig warm vegan gekookt in de keuken en dan is iedereen heel gelukkig.” Bij snelle rondvraag onder de huidige 58 medewerkers telden we op dit moment acht vegetariërs en drie veganisten. Sommige anderen geven aan zoveel mogelijk plant-based te eten of in elk geval meer dan voorheen. Springeteer Roel van Beem: “Ik eet gemiddeld twee tot drie maaltijden veganistisch, de rest is vegetarisch. Maar als je om de impact vraagt: zes maanden geleden at ik nog vlees. Springest heeft me zeker een stevige push in deze richting gegeven.”
 • Duurzaam pensioen
  De pensioenopbouw van Springeteers verloopt sinds 2016 ook op een duurzaam manier; via Brand New Day duurzaam beleggen. Dit betekent dat de indexfondsen waar wij gebruik van maken niet in aandelen en obligaties beleggen die blijvend slecht presteren op gebied van milieu, MVO, of behoorlijk bestuur.

Investeringen in welzijn

Welzijn is een breed begrip, maar het is niet lastig om na te gaan of medewerkers “wel” zijn of niet. Toch heeft iedereen daar weer iets anders voor nodig. Daarom vragen we elke Springeteer wekelijks om feedback. We weten inmiddels dat snelle verandering en vernieuwing behalve groei ook stress kan opleveren. Daar kwam dit jaar bovendien de additionele stress van de coronacrisis bovenop. Daarom investeren we nu (nog) meer dan voorheen in de happiness van onze werknemers. 

 • Happiness coaches
  “Happy Springeteers are productive Springeteers”, daarom is de nieuwe rol “Happiness Coach” dit jaar in het leven geroepen. Deze rol heeft als verantwoordelijkheden onder meer het voorstellen van welzijn-verhogende verbeteringen, het coachen van Springeteers en het aanbieden van ondersteuning bij happiness-beïnvloedende spanningen.
 • Vitality budget
  Sinds jaar biedt Springest de mogelijkheid om (een deel van) het reguliere opleidingsbudget toe te wenden aan vitaliteit. Dit kan een opleiding op het gebied van zelfvertrouwen zijn, het inhuren van een lifestyle coach of een abonnement op de sportschool.
 • Nieuwe focus op “People Diversity & Equality”
  Springest heeft diversiteit altijd geprioriteerd. Het team bestaat uit Springeteers afkomstig uit diverse landen en van verschillende etniciteiten, en we hebben ongeveer net zoveel mannen als vrouwen aan boord. Dat vinden we allemaal heel normaal, maar we begrijpen ook dat er zaken zijn die extra aandacht verdienen. Daarom is er sinds dit jaar een rolhouder die zich specifiek hierover ontfermt.
 • Nieuwe regeling vaderschapsverlof
  Sinds 1 juli 2020 krijgen vaders of partners van de Nederlandse overheid het recht op vijf weken verlof na de geboorte van een kind, tegen 70 procent loon. Springest besloot hierop het loon aan te vullen tot 100 procent. Victoria: “Zo willen we jonge ouders steunen bij het creëren van een goede balans tussen zorg en werk en voorkomen dat alleen ouders met hoge salarissen gebruikmaken van deze verlofweken.”

Investeringen in opleiding en ontwikkeling

Springest zou Springest niet zijn als we niet zouden investeren in leren. We willen hetzelfde voor onze eigen werknemers bewerkstelligen als waar we onze zakelijke klanten met Springest Go mee helpen. Daarom hebben we vanzelfsprekend een Internal Academy met een groot aantal gratis cursussen en trainingen voor productivity skills, zoals als GTD (Getting Things Done), en diverse computer- en Springest-specifieke skills, zoals Google Analytics en diverse Holacracy-trainingen. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om zelf leerproducten te kiezen bij een opleider naar keuze met een persoonlijk budget. Dit is 1.000 euro per jaar voor elke Springeteer.

 • Learning & vitality budget
  Het jaarlijkse learning budget is bij Springest vrij te besteden aan zowel professionele ontwikkeling als aan persoonlijke vitaliteit. Wij geloven namelijk dat elke vorm van persoonlijke ontwikkeling een positieve uitwerking op onze medewerkers heeft en daarmee op onze organisatie. Óók als deze ontwikkeling niet direct betrekking heeft op de huidige rollen die zij bekleden.
 • Interne coaching
  Er is volgens Springest geen betere manier om een (nieuwe) skill in de praktijk te brengen dan door deze over te dragen aan anderen. Daarom hebben we onze medewerkers dit jaar opgeroepen coaching aan te bieden aan hun collega’s. Dit kan een training zijn op een vaardigheid als CSS/HTML of Google Analytics, maar ook coaching op het gebied van vitaliteit en gezondheid.
 • Steun voor Stichting Edukans
  Net als voorgaande jaren, hebben wij ook dit jaar opnieuw een bijdrage geleverd aan de stichting Edukans. Een investering in de toekomst, want Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Niet alleen trainen zij leraren; ze betrekken ook ouders bij het onderwijs van hun kinderen en lobbyen bij onderwijsinspecties en overheden. Ze leiden jongeren op in vaardigheden waar vraag naar is en besteden aandacht aan sociaal en emotioneel leren – allemaal zaken die wij ook heel belangrijk vinden. Springest doneert sinds 2009 een euro voor elke ervaring die wij ontvangen van deelnemers aan de opleidingen, trainingen en cursussen die je op ons platform kunt vinden. Dit jaar ontvingen wij 7713 nieuwe ervaringen, dus reken maar uit!

Bekijk hier alle huidige MVO-initiatieven van Springest.

Toekomstplannen MVO

Op dit moment bouwen we voort op bovenstaande initiatieven en werken we ook alweer aan nieuwe projecten. Zo hoopt Springest spoedig een ISO 14001-certificaat te verdienen en werken we ook toe richting een B-corp certificering. Gecertificeerde B-corporations zijn bedrijven die voldoen aan de hoogste normen voor geverifieerde sociale en milieuprestaties, publieke transparantie en wettelijke aansprakelijkheid om winstgevendheid en doelstellingen in evenwicht te houden.

Wat heeft jouw organisatie dit jaar veranderd op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Deel het vooral met ons, we leren graag van jullie!

Bereik je volledige potentieel

Springest helpt je verder

Filter, zoek en boek. Met meer dan 90.000 leerproducten bij meer dan 8.000 aanbieders zorgen we altijd voor de beste match.

Bekijk opleidingen