Learning & Development

Levenslang leren steeds belangrijker, maar zijn de mogelijkheden wel duidelijk?

Vergroot flexibiliteit en mobiliteit werknemers met betere communicatie over opleidingsmogelijkheden

Werknemers vinden de opleidingsmogelijkheden die de werkgever biedt vaak onduidelijk. Dit blijkt uit een onderzoek van NIDAP, uitgevoerd in samenwerking met Springest. Vooral in de ICT en dienstverlenende sector zijn werknemers hier ontevreden over. Meer dan 3.000 werknemers namen deel aan de enquête. 

Hoewel de helft van de werknemers meent dat zijn werkgever voldoende actie onderneemt om doorleren te stimuleren, zijn de opleidingsmogelijkheden in veel gevallen nog onduidelijk. Volgens de meeste werknemers (60%) is er dan ook geen overzicht beschikbaar van opleidingen, trainingen of cursussen die zij kunnen volgen.

Sector-verschillen

In de ICT, farmacie en dienstverlening vindt men de mogelijkheden het minst duidelijk. Maar ook werknemers in de zorg en bij financiële instellingen geven aan dat zij geen toegang hebben tot een goed overzicht, terwijl in deze sectoren veel behoefte is aan continue kennisgroei en vaardigheidstraining. Alleen bij de overheid vinden werknemers hun mogelijkheden vaker duidelijk: tot 70 procent (bij de provincies) meent hier wel goed op de hoogte te zijn.

Beperkende factoren voor een leven lang leren

Dit jaar besloot 17,9 procent na zijn oriëntatie op een opleiding nog niet verder te leren naast zijn baan. Vorig jaar was dit nog 21,4 procent. Redenen die werknemers hiervoor aangeven zijn vaak dat zij een te hoge werkdruk ervaren, geen tijd hebben of geen geld. Op de vierde plaats staat dat zij geen passende opleiding kunnen vinden. Als medewerkers in staat zijn eenvoudig een opleidingsmogelijkheid te vinden die aansluit op hun leerbehoefte, blijven zij eerder actief met hun ontwikkeling. Daar kunnen werkgevers een faciliterende rol in spelen. Het overgrote deel (80%) meent wel dat doorleren je eigen verantwoordelijkheid blijft en dat ook de invoering van het scholingsrecht komend jaar daar niets aan zal veranderen.

‘Maak ik aanspraak op opleidingsbudget?’

57 procent van de werknemers geeft aan geen opleidingsbudget te hebben. 18 procent weet niet of hij hier aanspraak op maakt. Vorig jaar bleef 40 procent van het opleidingsbudget van werkgevers echter onbesteed. Er lijkt dus nog winst te behalen op dit gebied als werkgevers duidelijker communiceren over de mogelijkheden die zij bieden. Ook over de fiscale aftrekbaarheid van opleidingskosten kunnen werknemers beter geïnformeerd worden.

Tijdsinvestering niet gering

Gemiddeld zijn werknemers bereid 18 uur per week aan een opleiding te besteden. Opvallend is dat lager opgeleide werknemers gemiddeld bereid zijn hier meer uren per week in te steken. Ook vrouwen en mensen die kinderen hebben zijn bereid hier meer tijd aan te spenderen. Mensen in de leeftijdscategorie 46 tot 55 willen met 24 uur per week de meeste uren investeren.

Salaris geen motivatie om door te leren

In de meeste gevallen wordt er geen salarisstijging verwacht met het volgen van een opleiding. Dit blijkt dus geen motivatie om door te leren. Vooral vrouwen verwachten dit meestal niet. 23 procent van de vrouwen denkt meer te verdienen na het volgen van een training of cursus versus 28 procent van de mannen. Als zij hier wel op rekenen, verwachten zij wel een groter verschil (18 versus 15 procent verwachte salarisverhoging).

Lees hier het originele persbericht.

werknemersonderzoek opleidingen 2014 nidap-springest

Voor meer informatie over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Sofie Angevaare via sofie@springest.com.


Elke maand een artikel via de Springest Learning & Development nieuwsbrief?


Springest ook voor HRD gebruiken? Ontdek Springest Go.