Learning & Development

Iemand zin in een verplichte training?

Twee motivatie-killers op het gebied van compliance en hoe je deze kunt overwinnen

Verplichte trainingen en cursussen om vakbekwaamheid en kwaliteit te waarborgen zijn een groot onderdeel van de totale opleidingsvraag van werkgevers. Met name in de financiële sector, bouw & industrie en de zorg neemt compliance een grote plek in als het gaat om Human Resource Development. Hoe motiveer je medewerkers voor een verplichte training en hoe organiseer je deze op een effectieve manier?

Werknemers blijken niet altijd even gemotiveerd om aan de slag te gaan met een verplichte training. Wanneer zijn zij wel enthousiast en wanneer niet? En kun je je medewerkers als organisatie hierin stimuleren of ondersteunen?

Uitdaging 1: “Is dit echt nodig?” – De gepercipieerde noodzaak van de training

HR-verantwoordelijken uit diverse branches geven aan dat verplichte trainingen het best aangepakt worden, wanneer de werknemer begrijpt waarom deze van belang is. Voor organisaties waarbij de verplichte trainingen gericht zijn op het vergroten van de veiligheid van zowel werknemer als klant, cliënt of patiënt, is de noodzaak van de training voor de medewerkers vaak evident. Dit zorgt ervoor dat werknemers weinig extra externe motivatie nodig hebben om te starten met hun cursus of training. BHV-opleidingen of cursussen op het gebied van brandveiligheid worden daardoor bijvoorbeeld vaak gemakkelijk opgepakt.

Dit ligt anders bij trainingen die gericht zijn op het bijhouden van bestaande kennis of het opvijzelen van vaardigheden, die minder noodzakelijk lijken (en waarbij er geen levens op het spel staan als de training niet wordt volbracht). In dat geval blijken eigenaarschap van het vak en de mate waarin de werknemer zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van zijn werk de belangrijkste peilers die leiden tot gemotiveerde cursisten.

Het dragen en het nemen van verantwoordelijkheid

Met name in de zorg staat het ‘vakeigenaarschap’, onder meer door de privatisering, steeds meer centraal. De toename van extramurale zorg betekent bovendien dat verpleegkundigen en andere hulpverleners steeds vaker in situaties terecht komen, waarin zij er volledig alleen voor staan met hun cliënt of patiënt. Op die momenten zijn zij heel voelbaar aangewezen op hun eigen kennen en kunnen; zorg- en hulpverleners moeten zelfredzaam zijn om de juiste hulp te kunnen verlenen. Deze situatie zorgt voor een vergrote intrinsieke motivatie om opleidingen en trainingen te volgen.

Voor de branches of functies waarin deze verantwoordelijkheden minder direct voelbaar zijn, lijkt het dus de kunst ervoor te zorgen dat men zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen functioneren. Dat de medewerker trots is op het vak dat hij beoefent en zich verbonden voelt met het werk dat hij verricht en de resultaten die hij behaalt. Het is belangrijk dat mensen zich eigenaar voelen van hun functie, en niet slechts een klein radartje in het geheel.

Uitdaging 2: “Ik kan het niet!” – Het lage slagingspercentage

Maar ook als werknemers de gewenste verantwoordelijkheid volledig dragen en nemen, is dit nog geen garantie voor enthousiasme. Een ander obstakel waar L&D-verantwoordelijken namelijk tegen aan lopen, is de moeilijkheidsgraad van de verplichte training. Met name in de financiële sector blijkt dit een heikel punt. Het slagingspercentage voor de WFT-basistrainingen ligt rond de 33%. Dit betekent dat het overgrote deel in eerste instantie zakt voor deze examens. Hans Beekhuizen, Manager Opleiding en Ontwikkeling Verzekeringen bij Yarden: “Dit is vanzelfsprekend niet bevorderlijk voor de motivatie.”

Het overwinnen van examenvrees of faalangst

Als je wilt zorgen voor effectieve aanpak van doorontwikkeling van personeel, is aandacht voor examenvrees of faalangst geen verspilde energie. Of het nu gaat om verplichte of vrijwillige trainingen, het gaat in alle gevallen om mensen die ervaring hebben met leren en examens in het verleden en deze ervaring is lang niet in alle gevallen positief. Beekhuizen: “Het werkt in veel gevallen demotiverend als medewerkers zien dat hun directe collega’s veel moeite hebben moeten doen om hun verplichte examens te halen. Daarom besteden wij hieraan extra aandacht, door medewerkers actief te begeleiden en ondersteunen. We bieden interne workshops aan ter voorbereiding op de examens en zorgen ervoor dat collega’s elkaar ook van tips en advies kunnen voorzien. Zij komen bij elkaar om opdrachten te maken of oefeningen door te nemen. Daar wordt ook extra tijd voor vrijgemaakt.”

Benadrukken vakmanschap en kiezen voor de juiste leermethode

Het benadrukken van het eigen vakmanschap en, wanneer van toepassing, het vergroten van de veiligheid bij vakbeoefening, kan tot een grotere stimulans leiden om trainingen of cursussen uit eigen beweging op te pakken. Daarnaast kan de manier waarop de cursus wordt aangeboden van grote invloed zijn. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld wenselijker om trainingen aan te bieden waarbij aanwezigheidsplicht volstaat. Dit is volgens verschillende HR professionals, zoals Mariëlle Buckens, Senior Supervisor HR bij Fujifilm Manufacturing Europe, overigens voor een groot deel afhankelijk van het type medewerker: “Praktijkwerkers hebben een andere leerbehoefte en drive dan stafmedewerkers. In een klasje zitten is voor hen vaak niet de meest effectieve of gewenste manier om iets te leren. Wij merken dat het bij taakgerichte studies veel beter werkt om mensen ‘on the job’ iets te leren, bij voorkeur door een collega. Hierdoor merken we bovendien dat zowel de leidinggevende als de medewerker gedwongen wordt zelf na te denken over hoe iets het beste kan worden overgebracht of aangeleerd. Dat vergroot de betrokkenheid bij leerproces en dat is een goede ontwikkeling.”

Wat zijn uw ervaringen met verplichte trainingen en de motivatie van medewerkers om hiermee aan de slag te gaan? We horen graag uw reactie onder dit artikel of via twitter met #HRDnu.

In het volgende artikel in deze serie wordt verder ingegaan op de verschillen in motivatie tussen lager en hoger opgeleid personeel bij verschillende typen trainingen en hoe men hier als organisatie mee aan de slag kan gaan.

HR_600x315

Springest ook voor HRD gebruiken? Ontdek Springest Go.