Learning & Development

Compliance; kan het wat makkelijker?

Springest organiseert Compliance Expert Meeting

Springest organiseert woensdag 10 februari een Compliance Expert Meeting in Amsterdam. Hoe kun je ervoor zorgen dat werknemers te allen tijde in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving werken? En hoe maak je hun actuele kennis intern inzichtelijk? We gaan op zoek naar best practices en verbeteringskansen in het compliance-proces.

Compliance kent als deelgebied binnen HRD of Learning & Development haar eigen specifieke uitdagingen. Of je als organisatie nu eigen normen en regels hebt opgesteld waaraan werknemers moeten voldoen, of dat dit bij wet is vastgelegd, het is en blijft een uitdaging om ervoor te zorgen dat iedere werknemer aan de eisen voldoet.

Organisaties die te maken hebben met de Wet op het financieel toezicht (Wft) of die juridische diensten leveren, dienen op elk moment aan te kunnen tonen dat hun medewerkers over de juiste certificaten beschikken. Ook organisaties die volgens de Arbowet aan bepaalde veiligheidsvoorschriften moeten voldoen en bedrijven in de zorg hebben deze plicht. Dit vereist stevige processen van HR. Met name op het gebied van rapporteren en communiceren.

Aangezien compliance binnen het hele spectrum van opleiding en ontwikkeling in organisaties vaak op een geheel eigen manier wordt aangevlogen, verdient dit onderwerp volgens veel L&D en HR professionals, waaronder ook klanten van Springest Go als Stork, Vattenfall en Alliander, wat bijzondere aandacht.

Compliance organiseren is een vak apart. Springest ontwikkelde daarom eerder al een PE-tool, om permanente educatie inzichtelijker te maken, maar werkt nu verder aan de ontwikkeling van een SaaS-tool voor betere ondersteuning van compliance-processen.

Hoe zorg je voor accuraat inzicht in de actuele stand van zaken (kennis en vaardigheden) van je personeel? En hoe kun je de processen die compliance van een organisatie vereist effectief inrichten en ondersteunen? Hierover gaan we met elkaar in gesprek tijdens de Compliance Expert Meeting in februari.

Meepraten?

Interesse om met enkele vakexperts kennis uit te wisselen over compliance, met elkaar de best practices boven tafel te krijgen en tegelijkertijd mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe software-tool die compliance-processen ondersteunt?

Stuur dan een e-mail naar Sofie Angevaare via sofie@springest.com met een korte toelichting op uw ervaring met compliance.