Nieuws

Commerciële opleiders zijn essentieel voor het opleiden van technisch personeel

Op maandag 13 mei 2013 ondertekenen minister Bussemaker (OCW), minister Asscher (SZW), minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) samen met bestuurders uit het onderwijs (waaronder de NRTO), het bedrijfsleven, werkgevers, werknemers en de regio’s het techniekpact. De verschillende partijen sluiten het techniekpact om de komende jaren samen concrete acties uit te voeren om het aantal technici te vergroten. Ook private opleiders hebben een concreet aanbod gedaan, gericht op het om- en bijscholen van zij-instromers en omscholen van werkenden in de techniek.

De sociale partners nemen samen met de overheid en de regio’s diverse maatregelen die gericht zijn op het behoud van vakkrachten. Door te investeren in inzetbaarheid en korte, gerichte maatwerktrajecten kan het bedrijfsleven het technisch talent behouden. Ria van ’t Klooster (directeur NRTO): ‘De ontwikkelingen in de technische sector gaan razendsnel. Medewerkers moeten zich blijven bijscholen om inzetbaar te blijven. Ook kunnen technici die hun baan zijn kwijt geraakt door het volgen van een kort gericht scholingstraject weer snel aan het werk worden geholpen.’

Een andere belangrijke doelgroep om het tekort in de technische sector terug te dringen is het personeel dat werkzaam is in andere functies, sectoren en werkzoekenden, de zij-instromers. Uit recent onderzoek van SEO blijkt dat de helft van de mensen met een technische opleiding niet in de techniek terechtkomen. Door het werk aantrekkelijker te maken en hen een maatwerkopleiding aan te bieden kunnen zij snel inzetbaar worden gemaakt. De wijze waarop de scholing wordt aangeboden speelt daarbij een belangrijke rol. Volwassen willen op het door hen gewenste tijdstip leren en op de manier waarop zij willen; klassikaal, e-learning of een combinatie. Private aanbieders zijn bij uitstek geschikt om aan de wensen van de deelnemer tegemoet te komen. Ook bedrijven zelf hebben er voordeel bij. Door het maatwerk zijn kortere opleidingen mogelijk.