Aanbieders Learning & Development

5 tips die inspireren tot leren

De beste manier om te ontdekken wat je wilt leren, is via zelfinzicht. Maar waar wil ik eigenlijk naartoe? Wat wil ik bereiken? Niet iedereen heeft een concreet beeld voor ogen van waar hij over vijf jaar wil staan. Bovendien heeft iedereen zijn eigen ambitieniveau. Veel medewerkers zullen toch opleven van het leren van nieuwe vaardigheden. Het wordt ook steeds belangrijker om continu nieuwe kennis op te doen met het oog op snel veranderende functies en benodigde skills in veel sectoren. Inspiratie bieden kan medewerkers op weg helpen.

5 tips voor werkgevers om medewerkers te inspireren tot leren

1. Zorg voor een podium

Communiceer over wat medewerkers zoal doen op het gebied van leren binnen de organisatie. Niet alleen de opleidingen, cursussen en trainingen die zij volgen zijn relevant, maar ook de netwerken waarbij zij aangesloten zijn en de andere wegen die zij bewandelen om informatie te vinden. Creëer er bijvoorbeeld een plek voor op het intranet, in een nieuwsbrief of andere interne communicatiemiddelen. Als ontwikkeling een zichtbare rol speelt in de organisatie, kan dit inspirerend werken. Bovendien geeft het de collega’s die iets hebben geleerd een extra gelegenheid om te reflecteren, wat een positief effect op borging heeft.

2. Organiseer bijeenkomsten over leren in de organisatie

Door medewerkers te laten vertellen over de dingen die zij hebben geleerd, krijgen zij de kans om collega’s te inspireren. Dit proces draagt wederom bij aan de borging van de opgedane kennis en vaardigheden. Het is met name zinvol om bijeenkomsten te organiseren als de kennis voor een grotere groep collega’s relevant is. Zo zorg je ook voor interne uitwisseling van kennis.

3. Schrijf inspirerende artikelen

Het verspreiden van succesverhalen kan ook inspireren tot leren. Vraag aan medewerkers op verschillende posities eens of zij verslag van willen doen als zij iets nieuws leren of iets ondernemen op dit gebied. Dit kan collega’s op ideeën brengen. Ook kun je artikelen delen waarin verschillende stappen om tot ontwikkeling te komen worden beschreven. Deel bijvoorbeeld een stappenplan voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan of POP of een artikel waarin een mogelijk loopbaanpad wordt toegelicht.

4. Stimuleer interne kennisdeling ter inspiratie

Door veel aandacht te besteden aan de overdracht van kennis binnen en tussen afdelingen wordt het rendement van opleidingen verhoogd. Je kunt hierbij denken aan Train de Trainer-concepten. Organisaties hebben vaak veel ervaring en vakexperts in huis. Door hen zo nu en dan beschikbaar te stellen voor vakinhoudelijke kennisoverdracht of het beantwoorden van vragen vanuit de organisatie, kunnen andere medewerkers ook van hun vakkennis profiteren.

5. Bied ruimte om medewerkers zelf tot ontdekking te laten komen

‘Waar ligt je passie?’ ‘Wat vind je echt leuk om te doen?’ Door medewerkers deze vragen voor te leggen en hen vervolgens de ruimte te bieden zelf te ontdekken op welk gebied zij zich verder willen ontwikkelen, zorg je ervoor dat zij enthousiast aan de slag gaan. Wijs hen bijvoorbeeld op persoonlijkheidstests of bied hen de mogelijkheid op een andere afdeling rond te kijken of zelfs mee te draaien. Zo krijgen zij een beter beeld van hun eigen mogelijkheden en die van het bedrijf. Het organiseren van een summer school kan ook effectief zijn. Hierin krijgen medewerkers in de zomermaanden de mogelijkheid om een kortdurende training of cursus te volgen. Dit kan behalve tot directe kennis of vaardigheden ook tot nieuwe inspiratie leiden voor verdere ontwikkeling.

Om medewerkers op weg te helpen met leren is het naast inspireren ook belangrijk om hen te stimuleren en faciliteren. Meer tips vind je daarom in onze gratis whitepaper.

Vraag hier direct de whitepaper ‘Motiveren tot een leven lang leren’ aan.

Springest ondersteunt organisaties bij HRD. Ontdek Springest Go.