Learning & Development

3 tips om ervoor te zorgen dat werknemers hun opleidingsbudget benutten

Het opleidingsbudget wordt lang niet altijd benut door werknemers, terwijl passende bijscholing een zeer positieve bijdrage aan de know how, motivatie, effectiviteit en efficiency van werknemers levert. Belangrijk voor de organisatie dus! Maar hoe zorg je er als HR-manager voor dat werknemers gebruikmaken van het beschikbaar gestelde opleidingsbudget? Hoe krijg je hen gemotiveerd aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling, zonder hiervoor weer extra kosten te hoeven maken?

Tip 1: Zorg voor efficiënte begeleiding van werknemers bij hun zoektocht

Computer Class: Two Women Working Together on AssignmentDoor werknemers te begeleiden bij het vinden van een opleiding die goed aansluit op hun wensen, krijg je meer mensen over de streep om van start te gaan met een cursus of training. Dit kan echter een zeer tijdrovende activiteit worden. Zorg daarom voor een goede systematische aanpak voor de begeleiding naar de juiste opleiding. Er gaat bijvoorbeeld vaak veel tijd verloren bij goedkeuringsprocessen. Dit kan zowel bij werknemer als HR-manager leiden tot stagnatie of uitstel van de boeking. Dit kan ondervangen worden met een SaaS-oplossing als Springest Go, waarbij de werknemer direct kiest uit vooraf door HR geselecteerde opleidingen en opleiders. Zo kunnen werknemers zelfstandig boeken en worden veel administratieve handelingen overbodig.

Tip 2: Bied opleidingen aan die (deels) onder werktijd kunnen plaatsvinden

Tijd vormt een belangrijk obstakel voor veel werknemers om naast hun werk een opleiding of training te volgen. Aangeven dat je bereid bent om werknemers hierin tegemoet te komen, werkt bevorderend voor de motivatie. Opleidingen aanbieden die binnen werktijd gevolgd kunnen worden brengt kosten met zich mee, maar er zijn verschillende mogelijkheden om deze kosten te drukken of terug te verdienen. Een van de opties is bijvoorbeeld het opzetten van een intern kennisdelingsplatform, zoals Yammer of een maatwerk platform, waar werknemers hun kennis onderling eenvoudig kunnen uitwisselen online. De HR-afdeling hoeft in dat geval enkel te faciliteren. Verloren manuren op de werkvloer kunnen dan worden afgezet tegen de bespaarde kosten voor externe trainers of docenten. Wanneer opleidingen deels binnen werktijd plaats kunnen vinden, kunnen verloren manuren eventueel ook worden verrekend met het opleidingsbudget.

Tip 3: Zorg voor zoek- en boekgemak voor de werknemer

Om werknemers gemotiveerd aan de slag te krijgen met hun persoonlijke ontwikkeling is het van belang dat de opleiding of training perfect aansluit op wensen en verwachtingen. Voorafgaand aan het volgen van een training met gemak verschillende mogelijkheden kunnen vergelijken kan drempel verlagend werken. Eenvoudig en zelfs binnen opleidingssuggesties op maat kunnen zoeken en boeken, heeft een positief effect op de motivatie om door te leren. Door een systeem beschikbaar te stellen waarmee werknemers rechtstreeks kunnen boeken bij vooraf goedgekeurde (preferred) suppliers, wordt het zoek- en boekgemak verder vergroot en wordt veel administratieve rompslomp voorkomen.

 

Zakelijke nieuwsbrief van Springest ontvangen? Schrijf u hier in.