Learning & Development

De 16 ‘most wanted skills’ in 2016

Springest onderzocht dit najaar in samenwerking met NIDAP wat professionals nog willen leren. Net als voorgaande jaren werd aan ruim 3.000 professionals gevraagd wat hun wensen zijn op het gebied van opleiding & ontwikkeling. 48 procent had zich op het moment van de survey al ingeschreven voor een training, 21 procent was van plan dit te gaan doen. Welke skills worden ontwikkeld? Dit is de top 16 voor 2016.

Het nummer 1 trainingsonderwerp voor 2016 is onveranderd gebleven ten opzicht van vorig jaar. Ook dit jaar willen de meeste professionals die op zoek zijn naar een korte training naast hun werk, hun skills op het gebied van Leiderschap & Coachen verbeteren. Eveneens opnieuw in de top 3 te vinden, is Persoonlijke Effectiviteit als trainingsonderwerp. Deze is dit jaar echter gezakt van de tweede naar de derde plaats en heeft plaats moeten maken voor Zorg & Welzijn als nieuwe binnenkomer in de top 3.

Vraag hier het volledige onderzoeksrapport aan.

Het afgelopen jaar waren relatief meer professionals op zoek naar een korte training op het gebied van Informatie- & Projectmanagement dan nu (8% versus 5%). Ook was er relatief meer belangstelling voor het trainingsonderwerp Financieel. Dit jaar zijn met name de ICT-trainingen, zowel voor professionals als eindgebruikers, gestegen in de ranking.

De top 16 trainingsonderwerpen in 2016:

Top 16 trainingsonderwerpen

Voor 2015 zag de ranking er als volgt uit:

1. Leiderschap & coachen
2. Persoonlijke effectiviteit
3. Informatie- & projectmanagement
4. Zorg & welzijn
5. Communicatie
6. Financieel
7. Personeel & organisatie
8. Techniek & bouw
9. ICT voor professionals
10. Marketing & PR
11. Arbo, veiligheid & security
12. Talencursussen
13. Product- & kwaliteitsmanagement
14. Secretarieel & support
15. ICT voor eindgebruikers
16. Algemeen management

Voor volledige opleidingen (MBO, HBO en HBO+) gelden ook enkele kleine wijzingen in de top 3. Bij MBO-opleidingen staat Zorg & Welzijn nog steeds op nummer 1, gevolgd door Financieel/Administratief op 2, maar heeft het onderwerp Veiligheid & Security dit jaar plaatsgemaakt voor Techniek op 3. Ook voor HBO-opleidingen geldt dat Zorg & Welzijn op nummer 1 staat, gevolgd door Bedrijfskunde/Management (2) en Financieel (3). Vorig jaar stond het onderwerp HRM nog op een gedeelde derde plek. Dit onderwerp staat nu met een heel klein verschil op nummer 4. De top 3 HBO+-opleidingsonderwerpen is gelijk gebleven: Management op 1, Zorg op 2 en Onderwijs op 3.

Bij voorkeur kort & intensief

Het lijkt erop dat er binnen de zorg een onveranderlijk grote behoefte bestaat aan continue opleiding en ontwikkeling. Over de hele linie geldt dat professionals aangeven dit jaar liever via een kort en intensief traject te leren, dan via een gespreid, minder intensief traject (60% versus 40% van de 3.257 ondervraagden). Maar liefst 41 procent zou dan ook vaker dan eens per jaar een opleiding of training willen volgen en 33 procent overweegt dit te doen (‘misschien’).

Modulair vaak doorslaggevend voor keuze

De mogelijkheid losse modules te kunnen volgen (modulaire opleidingen) is echter in veel gevallen doorslaggevend om al dan niet voor een bepaalde opleiding te kiezen. 40 procent van de professionals geeft aan een modulair te volgen opleiding te hebben gekozen. In 57 procent van de gevallen was deze optie doorslaggevend voor hun keuze. 68 procent van de totale steekproef gaf dan ook aan dat de leervorm bepalend is voor de uiteindelijke keuze voor een aanbieder.

leervorm

Meer weten over dit onderzoek?

Vraag hier het onderzoeksrapport aan.