Nieuws

10 nieuwe inzichten over de huidige staat van E-learning

In het afgelopen decennium heeft online leren zich enorm ontwikkeld. Zodanig dat het niet meer is weg te denken uit ons huidige onderwijsklimaat. Deze populariteit is ook zichtbaar op Springest: er werden in 2012 alleen al 2438 e-learning cursussen toegevoegd. Dat e-learning ook nu niet stilstaat blijkt uit twee Amerikaanse onderzoeken van the Babson Survey Research Group en the Chronicle. De resultaten vind je hieronder.

Het onderzoek “Changing Course: 10 Years of Tracking Online Education” (2012) van the Babson Survey Research Group geeft verschillende nieuwe inzichten over de huidige staat van online educatie in Amerika:

  • 69,1% van de CAO’s (Chief Academic Officers) vindt in 2012 dat online leren een belangrijk strategisch onderdeel vormt van hun lange termijn plannen, ten opzichte van 50% in 2002.

  • De online inschrijvingen (als percentage van het totaal aantal inschrijvingen voor cursussen) stijgen stabiel. In 2001 maakten deze 11,7% uit van het totaal, waar dit in 2011 32% bedroeg.

  • 77% van de CAO’s vindt de uitkomsten van online cursussen vergelijkbaar, of zelfs beter dan face-to-face contact.

  • 2,6% van de academische instituten biedt een MOOC (Massive Open Online Course) aan, terwijl 9,6% zegt er actief mee bezig te zijn.

  • Maar 30,2% van de CAO’s is van mening dat hun faculteit online educatie volledig op waarde schat.

Bekijk de gehele infographic hier.

Ook the Chronicle deed onderzoek naar de huidige opvattingen over online leren en richtte zich hierbij specifiek op MOOCs. Het onderzoek is gehouden onder professors die MOOCs doceren.

  • 86% denkt dat deelname aan MOOCs de kosten van educatie kan besparen.

  • Video’s (97%) en openlijk beschikbare leermiddelen (75%) zijn de meest gebruikte leermaterialen in een MOOC

  • 79% vindt dat MOOCs de hype waard zijn

  • 66% gelooft niet dat het instituut waaraan ze zijn verbonden ooit accreditatie zal geven voor het volgen van een MOOC

  • 72% vindt echter, dat deelnemers geen formele accreditatie dienen te ontvangen voor het volgen van een MOOC

Bekijk de andere resultaten hier.

Wat zijn jouw ervaringen met online leren? Deel het hieronder of laat een ervaring achter bij een cursus.